Hvordan skal vi hindre hærværk på Østre?

29. juni 2020, 13.01

Der har allerede været masser af graffiti på Østre Søbad. Foto: Lisbeth Kofoed Jensen

HÆRVÆRK Så fik vi det nye badeanlæg ved Østre Søbad. Hvor er det fint og elegant - og hvor er der blevet lagt mange kræfter i opbygningen af det.

Vi er en gruppe helårsbadere, der med interesse og glæde har fulgt byggeprocessen daglige lige fra begyndelsen og set hvordan både bygningen og udenomsrealerne har taget form og hvor mange arbejdsprocesser, der ligger bag hele projektet. Vi har oplevet håndværkernes glæde ved at medvirke til et helt anderledes og udfordrende byggeri, og i den sidste tid har vi set et utal af lastbiler komme med fint strandsand til at kunne skabe en rigtig badestrand. Der er på alle måder lagt mange ressourcer i dette projekt.

Byggeriet er knap færdigt, men byens borgere har alligevel fået lov at tage anlægget i brug, nu hvor sommeren er over os. Det ser ud til at alle er glade for de nye forbedrede omklædningsforhold, badebroerne og den lækre strandbred.

Kommunens beslutning om at realisere dette projekt, kan vel opfattes både som en gave fra kommunen og som en gave, vi som borgere giver til hinanden.

Allerede dagen efter at der var åbnet op for, at man kunne tage anlægget i brug, kunne vi desværre konstatere, at omklædningsrummene var blevet brugt til askebægere og til graffitiudfoldelse, og at det fine strandsand ligeledes var taget i brug som askebæger og skraldespand. Vi er frustrerede, kede af det og vrede over at se og høre, hvordan der allerede er tendenser af destruktivitet (graffitispray) og ligegyldighed (cigaretskod og andet affald, der efterlades i sandet) over for vores nye sted.

Med undren over dette melder spørgsmålene sig så:

• Hvordan sikrer vi, at dette kan bremses i tide?

• Hvad skal der til for at udvikle følelsen af ejerskab og ansvarlighed over for en gave?

• Hvordan udvikler man en følelse af lyst og forpligtelse til at passe på det nye og fine, og at vise hensynsfuldhed over for det?

• Hvem skal medinddrages for at undgå ødelæggelser?

Vi ønsker at passe på stedet, vi bekymrer os, og derfor sender vi dette opråb.