De vilde blomster får en ny chance

Nogle af Favrskovs mange vejgrøfter får status af »artsrig vejkant«, hvor der tages ekstra hensyn til blomsterne

7. juli 2020, 13.53

Grøftekanterne i Favrskov Kommune har et samlet areal på ca. 300 hektar, så de skal bestemt ikke overses i indsatsen for at give planter, insekter og fugle- og dyreliv bedre vilkår. Skiltene med »Artsrig vejkant« er udtryk for den nye opmærksomhed omkring de smalle grønne områder.

FAVRSKOV En ny slags skilte er dukket op ved vejkanter rundt om i Favrskov Kommune. »Artsrig vejkant« står der på dem - som et signal til de forbipasserende, at på det her stræk er der særligt mange blomster at finde.

Og samtidig som en melding om, at her skal vejkanten slås på bestemte tidspunkter af året, så bl...