Mindeord: Et socialt og engageret menneske i livet i Sejs-Svejbæk

Erik Møller-Rasmussen var blandt andet meget aktiv i menighedsrådet i Sejs-Svejbæk, hvor han var med til at opbygge og udvikle livet omkring kirken

28. december 2019, 08.30

Erik Møller-Rasmussen er død i en alder af 77 år.

MINDEORD: Flemming Østergaard, Sejs-Svejbæk menighedsråd, har skrevet følgende mindeord:

Erik Møller-Rasmussen, Georg Krügers vej 152, døde den 18. december, 77 år gammel.

Erik har boet i Svejbæk sammen med sin hustru, Birgit, siden 1976. I mange år var vi naboer på Lynggårdsvej, hvor vi udviklede et dejligt naboskab godt hjulpet på vej af Erik og Birgits søn, Søren, og vores døtre.

1 1996 kom Erik ind i Sejs-Svejbæk menighedsråd. Her har han ydet en stor og uegennyttig indsats. Sognet var i 1996 nyt som selvstændigt sogn, og Erik var med til at opbygge og udvikle livet omkring kirken i Sejs-Svejbæk.

Sine sidste arbejdsår arbejdede Erik som teknisk servicemedarbejder på Sejs skole og var derigennem med til at knytte tætte bånd mellem skole og kirke. Erik var den praktiske mand, som altid var parat med løsninger f.eks. ved skolens årlige julekoncert i kirken.

Erik bestred flere væsentlige poster i menighedsrådet. Han har været kirkeværge. Et arbejde, som passede ham særdeles godt, hvor hans praktiske sans kunne komme til fuld nytte. Men også som menighedsrådets kasserer var han meget kompetent. Han holdt altid hus med, at budgetterne blev overholdt og kom efter os, hvis vi ville bruge for mange penge.

Erik var meget hjælpsom og altid villig til at give en hånd med. Han var et socialt menneske, som brændte for kirken og ønskede, at evangeliet skulle nå langt uden for kirkens mure.

Han blandede sig i livet i Sejs-Svejbæk. Deltog aktivt i idrætsforeningen, især tennisspillet havde han meget glæde af. Han var også livsnyder og elskede god og veltillavet mad. Det eneste, der kunne få ham til at forsømme et menighedsrådsmøde, var, når hans madhold lige netop den aften havde forberedt en gourmetmiddag.

Erik har været igennem et længere sygdomsforløb, men har formået at leve livet og deltage i alle de arrangementer, som kirken og lokalsamfundet har dannet ramme om. Så sent som tirsdag den 10. december var han aktivt med til et menighedsrådsmøde. Vi kunne mærke, at sygdommen var begyndt at plage ham, men han gav udtryk for flere visioner for det kommende år. Han var bestemt ikke færdig.

Han vil blive savnet, både i det daglige arbejde, men også som en god og visionær medarbejder i menighedsrådet.