Stort center på baneterrænet

Udgivet:25. marts 2023, 08.00

Læsetid:2 minutter

Af Jørn Rye Rasmussen. Falstersgade 19 Silkeborg

2 måneder siden

JERNBANEN Debatten om jernbanens krydsning af Frederiksberggade har snart hvirvlet frem og tilbage i årevis. Der er tre mulige løsninger. Enten graves banen ned, man kunne også hæve den på søjler, eller man kunne lade den blive i det nuværende trace og så lave en helt anden løsning for biltrafikken. Jeg er stor tilhænger af den sidste mulighed. Uanset hvad man vælger, er løsningen sammensat af to ønsker, nemlig 1) at gøre togenes krydsning af Frederiksberggade mindre generende for den øvrige trafik, eller 2) at lave en bedre og mere naturlig forbindelse mellem Midtbyen og Sydbyen.

Ad 1) Jeg mener som nævnt, at man skal lade togene fortsætte i det nuværende trace. De skal altså hverken graves ned eller sættes på søjler. Uden jeg skal forholde mig til de tekniske problemer ved begge løsninger, vil eksempelvis tog på søjler på alle måder være en dårlig løsning for alt fremtidigt byggeri på baneterrænet. Så jeg mener, at løsningen er at grave biltrafikken under jernbanen, sådan at Frederiksberggade-Chr.8.vej på en længere strækning bliver tunnel. Og at Nordskovvej-Drewsensvej fortsætter i det nuværende trace, men med tilkørselsramper. Der er også vejtekniske problematikker med denne løsning, men ...

Ad 2) Jeg mener, at der over de kommende år skal ske et massivt centerbyggeri hen over baneterrænet. Jeg forestiller mig et byggeri i tre etager - måske lidt højere - på en strækning af ca. 250 meter fra Valdemarsgade til Richtersvej på sydsiden langs Jernbanevej, og fra Hostrupsgade til Toldbodgade på nordsiden langs Drewsensvej. Centeret skal billedligt talt bygges på 1. sal, så der er passage for både tog og busser, men centret skal også rumme erhverv, boliger og et parkeringshus. Centret skal have flere indgange, både fra nord og syd, bl.a. skal den nuværende stationsbygning fra 1871 integreres som en af indgangene.

Jeg forestiller mig også, at Midtbyen og Sydbyen forbindes af en cykel- og gangbro fra Valdemarsgade til Toldbodgade i den vestlige ende af byggeriet. Og endelig matcher mit forslag også forslaget fra »Skøn på Silkeborg« om et boligbyggeri i den vestligste ende af Drewsensvej.

Indlæser debat