Debat: Bytorvet - jeg føler magtesløshed

22. maj 2020, 13.46

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BYTORVET Vedrørende debatten omkring Bytorvet, som er blusset voldsomt op på facebooksiden »For os, der bor i Ry og omegn«:

Jeg fornemmer, at ilden igen blusser kraftigt op omkring Bytorvet i Ry.

For mit eget vedkommende handler det om magtesløshed. Jeg kan ikke forstå, hvorfor en bygherre kan købe sig til at mørklægge Strungesvej, og i den grad ødelægge det æstetiske udtryk, der har været omkring stationen, for egen vindings skyld.

Det går ud over mange mennesker i midtbyen, og jeg formoder, at priserne falder på de eksisterende huse, efterhånden som byggeriet skyder op.

Det er også noget af en overraskelse, at Kvickly nu kører med i samme spor. Er det virkelig kun penge, penge, penge og boliger til de velstillede, der har første prioritet på Bytorvet? Hvorfor er en tiltrængt legeplads ikke tænkt ind i planerne? Det blev foreslået til borgermødet. Man skal være meget vågen i sådanne byggesager, hvor der er lavet en masse forhåndsaftaler, som først bliver offentliggjort efter interne godkendelser.

Claus Leick, Skanderborg Kommune, udtalte i et interview 17. marts i Ugebladet Skanderborg: »Faktum er at vi i nogle tilfælde har været lige lovlig rundhåndet med tilladelser til byggerier, og at vi ikke har haft tilstrækkelig fokus på det visuelle - eller hvad der er god arkitektur«.

Det råber til himlen! Har det været venstrehåndsarbejde at udstede byggetilladelser i kommunen, eller har man set igennem fingrene, fordi der kom penge på bordet?

Kære Claus Leick: Kan det stadigvæk lade sig gøre at ændre på de tegninger, som Kvickly vil bygge punkthuse efter? Må vi overhovedet se dem, eller er det på forhånd fastlagt, hvorledes husene skal se ud? Kan vi få en offentlig høring om det nye Kvickly-byggeri?