Så tag dog ansvar!

6. maj 2019, 11.00
STRØTANKER Fredag og lørdag kunne vi her i avisen læse et par ganske ubehagelige artikler om en flok heste, der gennem lang tid havde levet under nogle kummerlige vilkår.En flok heste på omkring 15 stykker blev for et par år siden sat ud på et areal nord for Vrads, hvor de skulle æde græsse...