Vi fortsætter kampen for en veterankoordinator

4. september 2021, 08.00

VETERANPOLITIK

Medlem af Folketinget for Liberal Alliance, Henrik Dahl, har skrevet en artikel under overskriften: »Indsatsen i Afghanistan afsætter samme aftryk, som når man trækker en finger op af et glas vand«. I Dansk Folkeparti er vi ikke enige i den betragtning, da vores veteraner har ydet en formidabel indsats for at sikre en række frihedsrettigheder, som vi andre tager for givet. Deres indsats har ikke været forgæves, omend udfaldet af 20 års utrættelige indsats er begrædelige.

Deres indsats har ikke været forgæves, omend udfaldet af 20 års utrættelige indsats er begrædelige

Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Poul Johansen (DF)

For at styrke indsatsen over for veteranerne og deres familier, og efter henstilling fra Forsvarsministeriet, sendte vi to justerings-ønsker til veteranpolitikken i Skanderborg Kommune. Ønsker der loyalt blev fremført af borgmester Frands Fischer på sidste økonomiudvalgsmøde:

• at Skanderborg Kommune får en veterankoordinator, der ikke kun er uddannet til tage sig af veteranerne, men også kan tage sig af de børn og unge, hvis forældre kan være veteraner.

• at veterankoordinatoren kan aflaste børnesocialrådgivningen, hvis der er tid til det.

I Dansk Folkeparti var vi begejstrede, da vi kunne læse i avisen, at byrådskandidat for de Konservative, Klaus Randrup, støttede op om vores ønske om at få ansat en veterankoordinator i Skanderborg Kommune. Det skete i et læserbrev under overskriften: »Fornyet fokus på veteranpolitikken« forud for Flagdagen med ordene: »Det Konservative Folkeparti ser desuden gerne, at Skanderborg Kommune ansætter en egentlig veterankoordinator for at styrke indsatsen«.

Noget gik galt, for de konservative støttede, på økonomiudvalgsmødet, ikke op om Klaus Randrups og Dansk Folkepartis ønske om, at der skulle ansættes en veterankoordinator. Tilbage i 2015 stemte Konservative, Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne imod markeringen af Flagdagen den 5. september for Danmarks udsendte. Begrundelsen dengang var, at de ikke mente, at det var en kommunal opgave at markere Flagdagen. Seks år senere kunne vi end ikke få Venstres opbakning til, at der kunne ansættes en veterankoordinator i Skanderborg Kommune.

Et gammelt mundheld hedder: »Det er ingen skam at få en plet. Men det er en skam ikke at få den fjernet ...«. Dansk Folkeparti vil forsøge at fjerne »skampletten« og bringer ønsket om at få en veterankoordinator med ind i de kommende budgetforhandlinger.

Vi fortsætter kampen for en Veterankoordinator i Skanderborg Kommune.

Indlæser debat...