SF ønsker fortsat fredning

13. september 2021, 13.32

FREDNING Kære Dorte og Niels Møller Salomonsson. Tak for jeres læserbrev forleden i Midtjyllands Avis.

I spørger til, om SF som forslagsstiller er ved at være usikker på, om vi er ved at miste troen på projektet med fredningen ved Sindbjerg/Stoubjerg.

SF ønsker en fredning, og SF ønsker at området forbliver et smukt og unikt naturområde til glæde for nuværende og fremtidige generationer

Claus Løwe Klostergaard og Hans Okholm (SF)

Til det er der kun at sige klart NEJ, ellers havde vi ikke startet fredningsprocessen op.

Der er for os ingen tvivl om, at det er den vej, vi går. Men der er lang vej. Vi forhaster os ikke.

Det er vigtigt, at der er og kommer en ordentlig og god demokratisk proces, som har det klare formål, at alle synspunkter og spørgsmål bliver hørt inden en beslutning om fredning.

I SF arbejder vi konstant for bedre inddragelse i alle de processer, der foregår i de mange forandringer, der konstant er undervejs i den kommunale offentlige udvikling.

Vi stiller os hellere end gerne til rådighed for dialog i alle henseender, men en dialog er ikke ensbetydende med, at vi kan blive enige om alt. Vi er helt på det rene med, at en høring ikke tilfredsstiller alle ønsker, men det er vigtigt, at alle får mulighed for at fremføre deres argumenter.

SF ønsker en fredning, og SF ønsker at området forbliver et smukt og unikt naturområde til glæde for nuværende og fremtidige generationer.

Derfor vil SF gå ind i den kommende byrådsperiode med den ambition, at fredningen af arealerne omkring Sindbjerg/Stoubjerg gennemføres, det skal der ikke herske nogen tvivl om.

Indlæser debat...