Leder: Få nu stoppet råberiet ved arresten

10. juli 2020, 12.27

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Det er helt sikkert ikke nogen nem opgave at få sat en stopper for det vedvarende, natlige råberi ved arresten i Silkeborg.

Problemet har eksisteret i masser af år, og vi har løbende fortalt om det. Søger man i avisens arkiv, finder man adskillige omtaler af, at mennesker er blevet sigtet for at stå og råbe ind til indsatte i arresten. Og der kan også findes flere artikler om naboer, der føler sig generet af råberiet mellem »gæsterne« og de indsatte.

Det har hjulpet lidt, at en smøge mellem muren ind til arresten og nabohusene for et par år siden blevet lukket med en port. Per Holst fra kriminalforsorgen i Østjylland fortæller i dagens avis også om andre tiltag for at stoppe - eller i hvert fald mindske råberiet. Blandt andet er vinduerne i arrestens celler over mod naboerne nu med mat glas, og man flytter også fanger til andre celler, hvis der bliver forsøgt at kommunikere for meget med dem.

Men råberierne fortsætter jævnligt, og måske er de endda blevet endnu højere, efter at de »besøgende« nu må råbe fra større afstand på grund af porten.

Det er naturligvis ikke acceptabelt. Dels er det til stor gene for naboerne, dels kan det bestemt ikke udelukkes, at der råbes for at udveksle oplysninger og afstemme forklaringer. På politistationen, der jo også er nabo, konstaterer man, at det ofte foregår på sprog, som politifolkene ikke forstår en lyd af.

Det er krænkende for retsbevidsheden, at kommunikationen overhovedet eksisterer. En af grundene til, at sigtede varetægtsfængsles, er, at politiet skal kunne fortsætte efterforskningen, uden at de kriminelle på den ene eller anden måde kan påvirke medgerningsmænd eller vidner.

Skal problemet stoppes, er det nødvendigt, at politiet griber ind så ofte som overhovedet muligt. Kan det ikke påvises, at der finder ulovlig udveksling af oplysninger sted, må man i det mindste kunne bruge ordensbekendtgørelsens bestemmelser om »skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden«.

Måske kan der også tage mere drastiske forholdsregler? Per Holst påpeger, at de indsatte har krav på frisk luft. Men i 2020 kan man altså sikre frisk luft på anden måde end gennem åbentstående vinduer. Lukkede vinduer og et godt ventilationsanlæg er måske svaret på de tilbagevendende problemer.

Naboerne har krav på nattero. Og samfundet har krav på, at retssikkerheden ikke udfordres af, at de indsatte har denne kommunikationsmulighed.