FDM Jyllandsringen støjer!

Udgivet:23. oktober 2021, 08.02

Læsetid:2 minutter

Af Jørgen Jensen. Dybdalen 8 Resenbro. På vegne af Miljøforeningen Jyllandsringens Naboer

STØJGENER Jyllandsringen er en støjende virksomhed og støjen har de seneste år været stadig stigende til gene for en stor del af naboerne. Støj er en miljømæssig påvirkning, der også er sundhedsskadelig. Flere lægelige undersøgelser har påvist, at ud over at have indvirkning på menneskers livskvalitet har støjen indflydelse på udviklingen af hjertekarsygdomme hos de udsatte.

Den miljømæssige udvikling af støjen fra FDM Jyllandsringen var for nogle dage siden i fokus på DR4. Baggrunden var et møde, der blev afholdt i mandags med deltagelse af repræsentanter fra FDM Jyllandsringen, Silkeborg kommune og Miljøforeningen Jyllandsringens Naboer. Fra nabogruppen havde vi set frem til mødet, da vi gennem længere tid havde forsøgt at opnå dialog med Silkeborg kommune og FDM Jyllandsringen omkring udviklingen af støjgenerne.

Fra Miljøforeningen Jyllandsringens Naboer er vi derfor nødt til at påpege, at vi via aktindsigt ved Silkeborg kommune har konstateret, at der i 2018-2019 af Silkeborg kommune er givet 4 indskærpelser og i 2020 er der givet 2 indskærpelser
Jørgen Jensen

Op til mødet og efterfølgende havde parterne lejlighed til at udtale sig til pressen og var direkte på i nyhederne på DR TV. Her fastslog FDMs direktør Thomas Møller Thomsen meget klart, at miljøtilladelsen overholdes, citat: »til punkt og prikke eller i hvert fald i 99,999 procent af tilfældene«. Han slog også fast, at der gennem årene kun af Silkeborg kommune var givet 2 indskærpelser til Jyllandsringen for overtrædelse af miljøtilladelsen.

For en konstruktiv dialog er det nødvendigt at parterne både internt og i pressen kommer med de faktiske oplysninger.

Fra Miljøforeningen Jyllandsringens Naboer er vi derfor nødt til at påpege, at vi via aktindsigt ved Silkeborg kommune har konstateret, at der i 2018-2019 af Silkeborg kommune er givet 4 indskærpelser og i 2020 er der givet 2 indskærpelser.

Ja, vi har fra miljøforeningens side klaget mange gange over aktiviteten på Jyllandsringen, men kun når vi mente, der var sket en overtrædelse af miljøgodkendelsen. Opfordringen til at klage var faktisk en opfordring fra politikerne i forbindelse med et borgermøde i Resenbrohuset for nogle år siden.

Vi har ikke fundet Silkeborg kommune levede op til sit ansvar som tilsynsmyndighed, hvilket vi påklagede til Miljøklagenævnet. Afgørelsen fra Miljøklagenævnet kom her for et par måneder siden og den gav miljøforeningen ret på flere områder.

Miljøforeningen Jyllandsringens Naboer er klar til en fortsat konstruktiv dialog og ser frem et samarbejde omkring en snarlig ny miljøgodkendelse, der nedsætter støjpåvirkningen fra Jyllandsringen og giver tålelige forhold for naboerne og ikke udsætter dem for sundhedsmæssigt skadelige påvirkninger.