Behov for en cykelbro over Langsøen

28. juli 2021, 09.44

Foto: Martin Ballund

CYKELSTIER Man bør i Silkeborg Kommune gøre noget for at genetablere forbindelsen mellem Gødvad og indre by i Silkeborg, efter man (delvist) lagde motorvejen i samme bane som den gamle ringvej. Da man etablerede motorvejen nedlagde man tunnellen mellem Oslovej og Søholt - en vej, som ellers var en tryg vej for børn. Nu skal cyklister fra Oslovej gennem et stort trafikeret kryds for at komme ned til Søholt, mens også Gødvad Bakke blev lukket ved Ringvejen, så man skal helt ud til Nørreskov Bakke, for at kunne dreje ned mod byen.

Tiltag man var nødt til at lave, da der blev etableret motorvej. To tiltag, der har gjort området mindre attraktivt for cyklister, som der i forbindelse med Ungdomsskolen og gymnasiet jo findes i hobetal i det område. Derudover er Gødvad et område i vækst og for at mindske biltrafikken på Ansvej, bør man kigge på en naturlig forlængelse af Oslovej.

Derfor mener jeg, man fra kommunens side bør tage nye midler i brug for at skabe meget bedre sammenhængskraft mellem Gødvad og indre by. Pt. skal elever fra ungdomsskolen og gymnasiet hele vejen hen ad Ege Allé for så at tage Ansvej ind til byen - alternativt kan de dreje ad en sti ned på Trækstien og tage den vej. (Og jeg forestiller mig, boligejerne ned til Trækstien ikke alle er lige begejstrede for dette). Man kan lave en meget bedre løsning, der ikke blot gavner de unge fra ungdomsuddannelserne i området, men en løsning, der kan løfte hele området og i bedste fald tage toppen af en heftig biltrafik ad Ansvej på mange tider af døgnet.

Man bør etablere en cykelbro - sådan én, de har i København mellem Islands Brygge og Dybbølsbro. Den skal etableres et sted mellem Søholt og Århusbakken, der leder ind til indre by. I særdeleshed set i lyset af det forestående udviklingsprojekt af Søholt som sportscentrum for hele byen, bør infrastrukturen i denne del af byen tilgodeses - langt om længe, kunne man fristes til at sige efter motorvejens indtog.

Jeg foreslår umiddelbart en linjeføring, der går i umiddelbar forlængelse af Platanvej, øst om rensningsanlægget (i bedste fald skal rensningsanlægget flyttes længere væk fra byen!) og hen over Gudenåen og ramme Århusvej øst for Silkeborg Søcamping. Her er et skovområde, som jeg ikke kender statussen af - måske er det fredet - men hvis ikke det er muligt der, så længere ind mod byen. Det ville give hurtig adgang fra Gødvad/Søholt til Silkeborg midtby, herunder Via University College og sygehuset. Det ville gøre, at flere tog cyklen, og det ville binde byen bedre sammen. Det ville lette Ansvej for et stort trafikalt pres, som kun bliver større, når Søholt-projektet står færdigt.

Indlæser debat...