Nordskovvej: Kreativitet, men især sandfærdige påstande

8. oktober 2019, 12.31

Foto: Martin Ballund

TRAFIK Silkeborg Kommunes vej- og trafikchef, Flemming Frøsig, føler sig foranlediget til at svare på mit indlæg her i MJA 25/9. Hr. Frøsig påstår, at et højresving fra Nordskovvej, over mod politistationen, vil koste vandrerhjemmet livet. Ja men dog - det er forsøg på manipulation! Prøv lige på et kort at lægge rundkørslen ved havnen ind på dette område. Der er masser af plads.

Allerede i dag kan man køre fra Christian 8.s Vej , forbi politistationen, ad Rosenørns Allé ned på Åhavevej. Og den fører som bekendt under banelinjen, ad en mindre tunnel.

Og såfremt man ville være lige så kreativ, med en rundkørsel her, som man i sin tid var ved anlæggelsen af rundkørslen på havnen/Århusbakken, så ville man komme langt. Og der ville overhovedet ikke være problemer for vandrerhjemmet. At fastholde denne påstand, er usandfærdigt. Det skal bemærkes, at jeg ikke advokerer for, at denne forbindelse også skal gå fra syd mod nord. Ok, det vil koste penge, det må der kunne indhentes tilbud på.

Der er ikke mange nye tanker i denne debat - hvad med at lægge en helt ny vejføring over baneterrænet, fra Hostrupsgade mod Richtersvej/ Lyngbygade?

Hr. Frøsig påstår, at der er alt for stor niveauforskel mellem Sejsvej og jernbanen/ Nordskovvej ved det østre brofag, til at der kan etableres en rundkørsel/ forbindelse her. Det er usandt. I al beskedenhed kørte jeg forleden op ad den vej, som i sin tid førte op til de to banearbejderboliger, som lå her. Der var ikke nogen problemer i dette. Men det viste sig at Nordskovvejens niveau lå 1-1,5 meter under min kørebane.

At en forbindelse mellem Sejsvej og Nordskovvej på dette sted vil betyde utrolig meget for Sejs/Svejbæk forbindelse til Silkeborg, siger sig selv.

For nogle enkelte år tilbage foreslog jeg hr. Frøsig, at der skulle etableres en rundkørsel omkring »Den gamle eg«, altså hvor Århusvej og Nordskovvej deler sig. Det mente hr. Frøsig lød fornuftigt. Det ville sige, at Lillesø skulle ligge omkranset af vejen. Man ville spare at rydde mange træer. Og umiddelbart efter seminariekomplekset ligger banen/Nordskovvej på en ret høj dæmning, hvor der kan etableres en underføring, eller et kryds ude af niveau - det vil sige en forbindelse mellem Nordskovvej og Nattergalevej, Århusbakken uden trafiklys. Og uden at grave en hulvej på Tranevej.

Jeg må give Hr. Frøsig ret i en lille ting: Forbindelsen mellem Nordskovvej og Åhavevej, og videre under jernbanen mv. ikke er alt for tilgængelig for store lastvognstog og bussen. Der skal laves restriktioner for disse i denne rundkørsel, og bede dem fortsætte, ud mod Vestre Ringvej.

Forkortet af redaktionen