Lad os også se løsning for opstemningen i Silkeborg i 3D print

22. februar 2021, 12.29

Foto: Martin Ballund

Tange I MJA den 18. februar foreslår Jakob Skovenborg, at der laves et 3D print af de forslag, der er fremlagt for et nyt åløb ved Tange Sø.

Nu, hvor vi skal i gang med at trykke, foreslår jeg, at vi samtidigt får lavet et 3D print af de ændringer, der naturligvis skal foretages af Gudenåens forløb ved havnen i Silkeborg.

Med den så bastante holdning DN udviser for ændringerne her i Tange, kan DN vel næppe se sig selv i øjnene uden, at have konkrete planer for ændringer af opstemninger alle de steder, hvor de findes på Gudenåen?

Søren Tvede Mortensen

Ja, for det er vel således, at DN i Silkeborg allerede har planer for åløbets omlægning også på nævnte sted? Med den så bastante holdning DN udviser for ændringerne her i Tange, kan DN vel næppe se sig selv i øjnene uden, at have konkrete planer for ændringer af opstemninger alle de steder, hvor de findes på Gudenåen?

Med mere end 40 års arbejde med eksport af danske varer, har jeg under alle mine forretningsrejser besøgt eller passeret tusindvis af spærringer eller dæmninger i samtlige EU-lande - gamle som nye.

Det vil sikkert være for krævende, at få DN til at bekræfte, at samtlige disse spærringer vil blive reguleret indenfor en kort årrække og bragt i overensstemmelse med vandrammedirektivet. Men bekræft dog blot, om DN selv tror på så voldsomme justeringer af europæiske vandløb. Det kan selv DN vel næppe tro på?

Problemerne med EU’s vandmiljøkrav er vist kun en sag for Danmark? Styret godt og grundigt fra København og et Folketing med mange uerfarne og helt unge levebrødspolitikere. De kommer direkte fra universiteterne og er derfor helt uden praktisk erfaring. Dette faktum er sikkert også årsagen til, at der skal bruges milliarder af kroner på konsulenter til rådgivning af disse unge MF’er.

Kom nu forslaget fra »Foreningen til Tange Søs Bevarelse« i møde og accepter, at vi lokale har en sober, sund holdning til miljøet omkring Tange Sø. Søforeningen har bøjet sig langt for at finde et fair kompromis, mens DN vist end ikke har rykket sig en hestemule?

Til slut vil jeg minde jer i Silkeborg om, at det jo i bund og grund er jer, der er skyld i, at laksens gydepladser blev gravet op tilbage i slutningen af 1800-tallet.

Først i forbindelse med transporten af papir fra Silkeborg Papirfabrik. Transporten til udskibning via Randers havn foregik på kåge, der blev bygget større og større, da papirmængden voksede. Man var nødt til at uddybe åen for at klare transporten.

Læs også
Tange Sø løsninger i 3D print

Senere, da I skulle have det gode skib »Hjejlen« fra Randers til Silkeborg, blev der yderligt ændret på åløbet enkelte steder for at få skibet til Silkeborg.

Det bliver interessant at læse DNs forslag til ændringerne af åløbet ved havnen i Silkeborg.