Fremtidens boliger i Silkeborg Kommune

10. september 2020, 11.35

Foto: Jakob Stigsen Andersen

BYGGERI Forleden var jeg en flue på den digitale væg, da der blev sendt live fra borgermødet i Sejs-Svejbæk.

Især oplægget omkring projektet ved Linå Vesterskov fra skovejeren selv, gjorde indtryk på mig. Jeg fik lyst til at høre mere om måden at bygge på, tankerne omkring skovens præmisser, institutionerne i naturen, bilernes placering udenfor området osv.

Der er, set fra en udenforstående, bekymring omkring trafikafvikling og institutionspladser i området. På den baggrund og måske også på baggrund af historikken i lokalområdet, er der en vis påpasselighed med blot at hilse alt nyt velkommen, uden at få pointeret eventuelle udfordringer.

Trafikafvikling og sikkerhed for vores bløde trafikanter er på dagsordenen stort set alle steder i vores kommune. Det må vi konstruktivt gå i dialog om, komme med løsningsforslag på og hermed klæde politikerne på til at tage den rigtige beslutning fra start. Det kan løses.

Ift. institutionspladser hørte jeg skov-ejeren sige, at der er plads til skovbørnehave og en tanke om at indskolingen også kan inddrages.

Som jeg ser det, så sættes der heller ikke spørgsmål ved skovejerens visioner eller gode intentioner, men ved om en eventuel ny lokalplan er så nagelfast, at man kan tilsikre den oprindelige intention med projektet. Forståeligt. Men at et visionært projekt møder udfordringer på baggrund af en historisk kedelig dialog, er ærgerlig, synes jeg.

Der bliver udviklet og bygget mange steder i vores kommune i øjeblikket. Jeg vil ønske at flere udviklere vil lægge sig i slipstrømmen af de tanker, der er omkring projektet i Linå Vesterskov. For mig at se burde det være katalysator for fremtidens byggeri i Silkeborg.