Børnehuse i Them får ny struktur

- Vi får mulighed for at oprette flere vuggestuepladser, siger institutionsleder

14. maj 2019, 13.50

Foto: Colourbox

Them Et faldende børnetal i Themområdet betyder, at der fra årsskiftet indføres en ny struktur for de to lokale børnehuse.

Them Børnehave skal være en afdeling med vuggestue og treårige børn, mens Askehuset bliver for børnehavebørn på 4-6 år.

Børne- og ungeudvalget har netop godkendt den nye struktur og samtidig sagt ja til en bevilling på 700.000 kr. til en ombygning af Them Børnehave for at blive klar til at tage imod vuggestuebørnene. I dag er der godt 70 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn i Askehuset. Antallet af børnehavebørn forventes at falde til omkring 54 efter sommerferien, men vuggestuen vil være fyldt. I Them børnehave er der indskrevet 40 børn, men efter sommerferien vil det falde til ca. 25 børn.

Ved at samle de yngste og ældste børn i to forskellige huse bliver der en bedre udnyttelse af ressourcerne, og børnene får flere legemuligheder, påpeger institutionsleder Anders Grønfeldt.

- Men vi kommer til at genere nogle familier, fordi de kommer til at aflevere børn to forskellige steder, erkender han.

En anden forældre-bekymring er gået på, at nogle børn skal skifte børnehus allerede efter et år.

- Vi er meget opmærksomme på det, og vi vil arbejde på at lave så god en overgang fra det ene hus til det andet. Vi kommer til at have et tæt samarbejde, så børnene vil kende begge huse, og når børnene skal flyttes, så vil der følge kendte voksne med, siger han.

En fordel ved den nye struktur bliver, at de mindste børn får bedre rammer end de nuværende vuggestuepavilloner, og der bliver samtidig mulighed for at udvide antallet af vuggestuepladser. Det skete senest for halvandet år siden, da vuggestuedelen gik fra 12 til 17 børn, men efterspørgslen er stadig stor. I efteråret måtte der siges nej til fem børn, hvor der var et ønske om en vuggestueplads.

Ønske hos tilflytterne...