Hvad har Sjørslev-Demstrup, som vi ikke har i Sorring-Toustrup?

21. oktober 2020, 12.25

question. 3d

LOKALETILSKUD Den 4. september 2018 beslutter Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, at Sjørslev-Demstrup Idrætsforening kan modtage lokaletilskud til deres fitnesslokale. Tilskuddet skønnes på ansøgningstidspunktet at udgøre 26.968 kr.

Den 23. september 2019 indsender Sorring-Toustrup Idrætsforening en ansøgning om lokaletilskud til vores fitnesslokale. Tilskuddet skønnes på ansøgningstidspunktet at udgøre 21.611 kr.

Efter godt et års behandlingstid, bliver der den 5. oktober 2020 givet afslag på vores ansøgning med baggrund i Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 pkt. 4, hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Det skal her bemærkes, at Sjørslev-Demstrup får godkendt lokaletilskud ud fra samme lovparagraf!

Så vi har brug for hjælp til at forstå, hvorfor Sjørslev-Demstrup IF kan få tilskud, når vi ikke kan i Sorring-Toustrup Idrætsforening? Hvor er harmoniseringen i det?

Måske Ans IF Motionsafdelingen har samme spørgsmål, da der på samme møde, blev givet afslag på en lignende ansøgning fra dem?