En opfordring til blandede boligtyper i Fredensgård

27. januar 2020, 12.58

Afgrænsningsnotat

BYUDVIKLING På baggrund af vores deltagelse i borgermødet vedrørende Fredensgård-projektet i Medborgerhuset tirsdag 14. januar 2020 har vi udformet følgende høringssvar til projektets bygherre samt politikerne i Silkeborg Byråd:

Vi er positive overfor, at der nu kommer til at ske en nødvendig byudvikling af det hensygnende Torvecenter og området ved den gamle busterminal i Fredensgade.

Vi vil i den forbindelse gerne opfordre byrådet til at indtænke senior- og ungdomsboliger samt almene boliger i projektet, så vi får blandede boligtyper i vores midtby. Det er vigtigt, at den almindelige lønmodtager også har mulighed for at bo i Silkeborg midtby.

Derudover vil vi på baggrund af visualiseringer af projektet set fra Århusbakken og havnen opfordre til, at der skæres en etage af hele etagebyggeriet langs Fredensgade trappende op imod højhuset i den sydlige ende af Fredensgade, da det fremstår en kende »voldsomt« skalamæssigt i sin nuværende form.

Samtidig vil vi også opfordre byrådet til at genoverveje, om højhusets skala er den korrekte, når der tages højde for visualiseringen set fra Christian 8.s Vej og sammenhængen med skala på den resterende del af det planlagte byggeri, herunder vil vi også opfordre til en tæt dialog med ejerne af ejendommene Fredensgade 16 og 18 omkring de følgevirkninger, byggeriet kan skabe for de pågældende ejendomme i forhold til indbliksgener og skyggeforhold.

Vi opfordrer også til, at der indtænkes udendørsfaciliteter og opholdsarealer til beboerne og byens borgere, herunder især børnefamilier, i det gårdmiljø der skabes i Fredensgård. Det vil sammen med de blandede boligtyper bidrage til at skabe et projekt, som alle borgere i Silkeborg kan få glæde og gavn af, så det bliver et aktiv for handelslivet og fællesskaberne i vores bymidte.

Vi ser frem til at følge projektet fremadrettet.