DET ER DIT VALG - KV21

Byudviklingen: Kø ved håndvasken

20. september 2021, 13.13

BYUDVIKLING Op til Kommunalvalget 2021 vil vi opleve både byrådsmedlemmer og byrådskandidater der påpeger og indrømmer, at byudviklingen er gået for stærkt i Silkeborg de seneste år.

I forlængelse heraf vil vi høre masser af idéer til, hvordan der kan bremses op og sættes i stå - kunsten vil være ikke at stoppe, men at finde den rette balance.

Silkeborg har altid været en smuk by. Vi må sørge for, at det ikke bare bliver en by, der ligger et smukt sted i fremtiden.

Mange tiltag og projekter står ikke til at ændre, men vi må tænke os grundigt om, hvordan vi former vores by og kommune fremadrettet. Silkeborg skal fortsat være en by i udvikling, men ikke udvikling for enhver pris - så det ender i en afvikling i stedet.

En kommune som Silkeborg er en kompleks størrelse, hvor kunsten er at bibeholde harmoni i en udviklingsfase. Det er vigtigt at det nye byråd forstår dette, og lytter til borgernes ønsker, og tager til efterfølge.

I forlængelse heraf vil vi høre masser af idéer til, hvordan der kan bremses op og sættes i stå - kunsten vil være ikke at stoppe, men at finde den rette balance

Bent Vestergaard (S)

Det hektiske byggetempo, med stærk fokus på det kvantitative aspekt, virker som om at det er løbet lidt løbsk. Det har ledt til udfordringer med både infrastruktur, kloakering, institutioner og andet.

Det er vigtigt, at vi får lavet helhedsplaner for Silkeborg Kommune, således der tages hensyn til vores unikke naturs flora og fauna, men også at vi udviser respekt for den enkelte borgers ejendomsret og livskvalitet.

Vi er som mennesker meget omstillingsparate, men der er ting som vi har det svært ved. Ingen ønsker en vindmølle eller et højhus i baghaven. Ingen ønsker en måge- eller en rågekoloni i forhaven. Ingen ønske at slå øjnene op med udsigt til utallige døde træer klistret til med skarver, der tømmer vores søer for fisk.

Når vi former fremtidens Silkeborg Kommune, skal vi have meget mere fokus på at det foregår på en sund, fornuftig og bæredygtig måde for alle.

Indlæser debat...