JN Data varmer Silkeborg op

Overskudsvarmen fra virksomheden, der drifter en stor del af den finansielle sektor, bruges til opvarmning af hundredevis af husstande

Udgivet:05. november 2019, 16.02

Læsetid:3 minutter

De mange computerservere rundt om Søren Lindgaard, der er administrerende direktør i JN Data, kræver enorme mængder el. Virksomheden har fokus på at begrænse forbruget. Gennem årene har JN Data fortaget investeringer, som har nedbragt elforbruget med flere millioner kWh. Foto: JN Data

3 år siden

De senere år er der kommet stadig større fokus på, at vores brug af computere til underholdning, som streaming, spil og andre gøremål kræver enorme mængder elektricitet.

Det samme gælder den databehandling, som JN Data på Frichsvej udfører på vegne af finanssektoren i Danmark og Norden. Virksomheden brugte sidste år cirka 20 millioner kWh. Til sammenligning bruger en gennemsnitlig husstand omkring 4000 kWh. Så der skal altså meget energi til for at holde virksomhedens mange elforbrugende servere kørende.

JN Data drifter i dag knap 12.000 servere, som holder styr på 16.500 terabytes.

Der skal bruges meget energi til at slippe af med den overskudsvarme, som computerserverne frembringer. JN Data har i samarbejde med Silkeborg Forsyning vendt et problem til en ressource. For nogle år siden bad Silkeborg Forsyning it-virksomheden se på muligheden for at anvende overskudsvarmen, og siden 2017 har varmen fra de mange servere gjort gavn i Silkeborg by.

Det giver JN Data en indtægt - og så passer udnyttelsen af varmen også godt med virksomhedens profil.

- Vi føler et ansvar for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Behandling af så store mængder data, som vi har med at gøre, kræver meget el. Og den skal naturligvis udnyttes bedst muligt, siger Søren Lind-gaard, der er administrerende direktør.

Anvendelsen af JN Datas overskudsvarme er et vigtigt bidrag til varmeforsyningen i Silkeborg. Omkring 420 husstande opvarmes året rundt af server-varmen.

JN Data blev i 2002 skabt i et samarbejde mellem Jyske Bank og Nykredit. Siden er ejerkredsen udvidet med de tre bankcentraler SDC, Bankdata og BEC. Omkring halvdelen af det danske realkreditmarked og en trediedel af bankverdenen får i dag sin ekstremt vigtige databehandling ordnet af JN Data.

Stor varmepumpe

For Søren Lindgaard giver det god mening, at virksomheden anvender overskudsvarmen.

- Det ligger i vores dna, at vi skal vægte bæredygtighed højt. Det har været en del af vores profil siden grundlæggelsen. Vi har løbende opgraderet driften og tænkt besparelser på energi- og CO2-udledning ind i virksomheden. De to ting går hånd i hånd for os, siger den administrerende direktør.

JN Data har købt en meget stor varmepumpe til knap fire millioner kroner. Offentlige energispare-ordninger finansierede hovedparten, mens it-virksomheden måtte lægge godt én million kroner. Pumpen er tilbagebetalt på mindre end tre år.

It-centralens server-varme ender ikke kun i radiatorerne i Silkeborg. Den overskydende computer-varme bruges i dag også, så overskudsvarmen indgår i virksomhedens interne opvarmning af de knap 400 Silkeborg-arbejdspladser.

Gennem årene har JN Data ved justeringer af sit enorme setup nedbragt sit elforbrug.

Mere end en million kWh er de senere år hentet på blandt driftsoptimeringer og energibesparende tiltag, som reduceret tomgangstab og installation af varmepumper, der har erstattet mere energiforbrugende varmekilder.

En stor del af kontorbelysningen er blevet udskiftet til LED-lys.

- En af de større forbedringer var, da vi ændrede vores kølemetoder. Via frikøling, altså luftkøling, har vi for nogle år siden alene indenfor dette felt nedbragt el-forbruget med 1.800.000 kWh, siger maskinmester Klaus Hemme, der er ansvarlig for den tekniske side af it-virksomheden.

Penge at spare

For JN Data handler det helt naturligt om at kunne håndtere stadigt større datamængder med en fortsat meget høj it-sikkerhed og driftssikkerhed. Men driftsomkostningerne skal også holdes nede.

Den gamle sandhed om, at en krone sparet er en krone tjent, lever i bedste velgående i den moderne it-virksomhed.

Et optimeret ressourceforbrug ligger JN Data på sinde. Og det gælder for alle funktioner i den store virksomhed.

For nylig blev kantinedriften sat under lup. Affaldet bliver sorteret. Og for at fastholde en opmærksomhed på at bekæmpe ressourcespild, bliver madaffaldet vejet hver dag. Det er på nogle få kg.

- Vejningen af madaffaldet siger noget om, at vi - velvidende at vi jo er en energitung virksomhed - vægter bæredygtighed højt, siger Søren Lindgaard.

Maskinmester Klaus Hemme (siddende) og smed Jesper Thorsen sørger for at JN Data kæmpe varmepumpe kører optimalt, så den årligt kan forsyne godt 400 husstande i Silkeborg med varme fra JN Data. Virksomheden forsøger hele tiden at blive mere bæredygtig. Blandt andet kører kølesystemerne ikke længere på freon, som er dårligt for ozonlaget, men på ammoniak. Foto: Martin Ballund