DET ER DIT VALG - KV21

Velfungerende socialpsykiatri men der mangler ansatte og frivillige

5. november 2021, 12.47

SOCIALPSYKIATRI Godt at besøge Center for Mestring i Viborg. Her er oprettet mange grupper med forskelligt arbejde, kreative fordybelser, keramik, træning af forskellig art.

Mange ting er sat i værk for at hjælpe mennesker, som er »udbrændte«, psykisk sårbare, psykiske sygdomme m.m. til at fungere i samfundet, samt hjælpe dem til at skabe en hverdag.

Kristendemokraterne siger: Omsorg er særlig vigtig i forhold til behandlingsplejekrævende borgere, fordi de ofte er afhængige af andre.

Respekt for hvert menneske. Alle mennesker har høj værdi.

Ansvar for høj kvalitet i behandlingen af syge.

Dialog med både patient og pårørende, så de bliver medinddraget i hele behandlingsforløbet.

Fristedet, stof og alkoholfrit miljø med café og mad, finansieret af velgørenhedsorganisationer, virksomheder og Viborg kommune.

Gode tiltag i vor kommune, men jeg hører fra brugerne, at der er behov for flere hænder, især til mere madlavning. Et stort ønske fra flere brugere.

KD vil i det ny byråd arbejde for flere medarbejdere, både lønnede, men især flere frivillige.

Indlæser debat