Lokalrådene er kernen

20. november 2020, 12.02

NÆRDEMOKRATI Selvfølgelig skal Nærdemokratiudvalget bestå. Faktisk mener jeg, at det for længe siden burde være ændret til et stående udvalg.

Burde det overhovedet være nødvendigt at have et nærdemokratiudvalg? Næh. Det gjorde det faktisk ikke. Men det er det. Det er nødvendigt for at sikre den lokale forankring, og for at sikre at udviklingen når ud til hele kommunen - og for at man rammer netop den nerve, som er i hvert enkelt område. Det man har brug for i Vrads eller Gjessø, er ikke altid det samme, som man har brug for i Laven eller i Thorning. Og det er netop dem, som bor der, som ved hvor skoen trykker - og især hvor mulighederne ligger.

Burde det overhovedet være nødvendigt at have et nærdemokratiudvalg? Næh. Det gjorde det faktisk ikke. Men det er det. Det er nødvendigt for at sikre den lokale forankring, og for at sikre at udviklingen når ud til hele kommunen

Linda Lyngsøe

Som byrådsmedlemmer har vi brug for den direkte kontakt, til alle de frivillige ildsjæle i hele kommunens lokalråd - og som lokalråd har man brug for et udvalg, som dækker selve rådets arbejde. Det burde selvfølgelig være elementært, og er det også langt hen ad vejen. Men det er noget man skal gøre noget for - og det skal man på begge sider af bordet. For som lokalråd har man også et ansvar for, selv at ville tage aktivt del i samarbejdet med kommunen.

I nærdemokratiudvalget sidder fast to repræsentanter for lokalrådene, som er valgt af lokalrådene selv. Dette er garantien for, at lokalrådenes udfordringer i forhold til selve arbejdet, bliver taget med helt ind til bordet. Det er ikke for at lave sagsbehandling de to er med - sagsbehandling ligger i de respektive udvalg - men for at sikre at dialogen er gensidig og i øjenhøjde, og for at sikre den tidlige inddragelse i alle led. Og igen, begge veje. For lokalrådene har også et ansvar i at inddrage politikerne, og for at komme med idéer og påpege udfordringerne. Også uopfordret, og meget gerne inden det bliver til frustrationer.

Vi er netop nu i gang med at pudse den oprindelige »samarbejdsaftale med lokalråd« af, og få den opgraderet til en version 2.0. Der bliver ikke lavet noget graverende om, essensen bevares, men det bliver strammet op, kogt ind og præciseret. Selvfølgelig i samarbejde med lokalrådene og deres repræsentanter i udvalget.

Og jo, der ér brug for et nærdemokratiudvalg. Et udvalg som skal være lokalrådenes vagthund for, at resten af byrådet og forvaltningen husker at bruge lokalrådenes stærke lokalkendskab. Lokalrådene arbejder alle forskelligt, og har hver sine udfordringer - og det er udvalgets opgave at sikre, at de alle bliver hørt.