Er valgkamp vigtigere end grøn omstilling?

11. september 2021, 07.48

VINDMØLLER Efter mange års tilløb vedtog Silkeborg Byråd den 24. august 2020 kommuneplantillæg og lokalplan med miljørapport samt VVM-tilladelse til tre vindmøller og 12 ha solceller ved Marsvinslund.

I byrådet har vi som medlemmer og som et samlet byråd længe brystet os af at være en grøn kommune med store grønne ambitioner.

Set i det lys, kunne man forvente, at opstillingen af de tre første vindmøller, ud af de ganske få, der kunne sikre Silkeborgs borgere helt grøn strøm i stikkontakterne, nu var en formalitet.

Hvorvidt byrådskolleger i klima- og miljøudvalget onsdag ved spontan ulydighed trodsede byrådets beslutning, eller om mod og handlekraft bare svigtede i det afgørende moment, kan jeg ikke afgøre

Peter Nyegaard Jensen (V)

Sådan er det desværre ikke.

Hvorvidt byrådskolleger i klima- og miljøudvalget onsdag ved spontan ulydighed trodsede byrådets beslutning, eller om mod og handlekraft bare svigtede i det afgørende moment, kan jeg ikke afgøre.

Sikkert er dog, at de grønne ambitioner lige nu synes at klinge ualmindeligt hult.

Skandaløst er manglen på respekt for investorer, som i forventning til byrådets beslutning har ofret millioner på forprojekter, VVM-undersøgelser o.s.v.

Fakta er, at projektet endnu en gang blev skudt til hjørne. Skudt til hjørne i den forstand, at udvalget ikke magtede at imødekomme forvaltningens anbefaling om godkendelse af en dispensation for opstilling af den ene af de tre møller indenfor skovbyggelinjen omkring Torsø Mose. Et område, der ifølge tidligere undersøgelser i projektet i øvrigt kan blive nabo til en motorvej.

Det siger sig selv, at både denne ene mølle og projektet som helhed ved produktion af vedvarende energi har et gedigent almennyttigt formål.

Den famøse mølle er tænkt placeret en kvart kilometer fra den nærmeste del af et skovbryn. Møllen vil naturligvis give området et mere teknisk præg, men udvalget er bekendt med, at den ikke vurderes, »at ville nedsætte skovbrynets værdi som landskabselement eller som levested for dyr og planter i væsentlig grad«. Møllens slanke konstruktion gør desuden, »at indsynet til skovbrynet kun i meget ringe grad vil hindres«.

Jeg kan forholde mig til egoister, der toner rent flag om deres ligegyldighed med fremtidige generationers udfordringer med klimaforandringerne.

Jeg er udfordret, når vatnisser med store armbevægelser taler om grøn omstilling, men ikke magter andet end at lave larm og stille spørgsmål.

Jeg forventer naturligvis ikke, at byrådskolleger tilhører hverken den ene eller den anden af de ovenstående kategorier. Jeg tænker imidlertid over, om valgkampen er vigtigere end den grønne omstilling?

Efter årelangt arbejde, flot indsats fra administrationen og med et byrådsmandat i ryggen magter man her ikke at skubbe projektet over målstregen. Det er jeg totalt rystet over.

Jeg føler med investorerne og jeg samler gerne den handske op, som her synes at være gledet af rystende hænder.

Selvfølgelig skal Silkeborg Kommune bidrage til den grønne omstilling, som vores børn og børnebørn er så afhængige af at vi lykkes med.

Indlæser debat...