Regionshospitalet Silkeborg skal også fremover været et trygt sted at være patient

24. september 2020, 12.25

Foto: Martin Ballund

SYGEHUSET Vi ønsker tilbud til patienterne lokalt som hidtil, skriver Initiativgruppen til Udvikling af Regionshospitalet Silkeborg i et læserbrev i Midtjyllands Avis 17. september. I læserbrevet rejses en række saglige og helt reelle spørgsmål, som initiativgruppen ønsker hospitalsledelsens svar på.

Allerførst vil vi gerne slå fast, at vi deler jeres ønske: Regionshospitalet Silkeborg skal også fremover stå stærkt i det midtjyske sundhedsvæsen og være kendt som et trygt sted at være patient - og et godt sted at arbejde. Derfor arbejder vi tæt sammen med de lokale centerledelser for at tage hånd om de udfordringer, vi har oplevet de seneste måneder - og som uden tvivl har indflydelse på både medarbejdernes trivsel og patienternes oplevelse.

Initiativgruppen spørger, om der mangler radiologer i Silkeborg, og om det påvirker patienternes udredning og behandling. Det korte svar er: ja og nej.

På Diagnostisk Center har vi pt. 11 dygtige radiologiske læger, hvoraf tre desværre har valgt at søge nye udfordringer. Det er vi meget kede af, og det betyder, at vi inden for de næste tre måneder skal i gang med en rekrutteringsproces. Alle tre stillinger vil naturligvis komme i opslag som vanligt, og vi håber på ansøgninger fra kompetente radiologer, som vil være en del af et dygtigt team, hvor samarbejde på tværs af specialer og faglighed er i fokus, og hvor der også fremover skal og vil være plads til at udtænke nye tilbud og forløb til gavn for patienterne.

Samtidig arbejder vi sammen med centerledelsen på en række initiativer, som skal være med til at sikre både trivsel og den radiologiske faglighed på Diagnostisk Center. 1. oktober tiltræder eksempelvis en ny konstitueret ledende radiologisk overlæge, som blandt kolleger er kendt og respekteret for sin høje faglighed, og som sammen med resten af centerledelsen vil arbejde målrettet for at skabe en god arbejdsplads og fortsat kompetent udredning af patienterne.

Vi er - ligesom jer - optaget af, at alle patienter får en god behandling og så kort ventetid som muligt. På baggrund af jeres henvendelse har vi endnu engang forhørt os om de aktuelle ventetider på Diagnostisk Center, og meldingen er, at man på nuværende tidspunkt ikke oplever udfordringer med øget ventetid. Tværtimod har medarbejderne på Diagnostisk Centers Røntgen og Skanning været gode til at byde ind i fht, at hjælpe andre afdelinger og centre med at få indhentet noget af efterslæbet fra forårets covid-19 nedlukning.

For en sikkerheds skyld har vi dog udvidet det eksisterende eksterne beskriverkorps, så vi også fremover kan hente hjælp fra kolleger på andre hospitaler (primært i Region Midtjylland), når der er behov for det. På den måde sikrer vi, at vi fortsat kan give patienterne den rette og rettidige undersøgelse og behandling og leve op til udrednings- og behandlingsgarantier. Samtidig er det med til at aflaste og passe på de blivende medarbejdere.

For patienterne får det umiddelbart ingen betydning, om deres røntgen- og skanningsbilleder vurderes og beskrives eksternt - de vil fortsat skulle møde op til undersøgelse og behandling på deres lokale hospital. Regionshospitalet Silkeborg sender kun i meget begrænset omfang patienter videre til private klinikker - og det er heller ikke forventningen, at vi fremover kommer til det i større omfang.

Og hvad koster det så at sende patienter til private tilbud, spørger Initiativgruppen. På nuværende tidspunkt er det som nævnt ikke relevant at sende patienter til private klinikker. Men skulle vi få udfordringer med at besætte de kommende ledige stillinger, kan det selvfølgelig blive aktuelt i begrænset omfang. Så længe vi ikke kender det fremtidige behov, er det dog svært at sige noget præcist om økonomien - men i givet fald vil størstedelen af udgiften til den eksterne hjælp selvfølgelig kunne dækkes af de frie lønmidler fra de ubesatte stillinger. Vi følger selvfølgelig situationen tæt, så vi har mulighed for at justere vores tiltag efter behov.

Vi håber, at ovenstående besvarer initiativgruppens spørgsmål - ellers er I fortsat meget velkomne til at kontakte os direkte, så vi kan få en snak om vores fælles ambition om at sikre et fortsat stærkt hospital i Silkeborg.