Rekruttering af sygeplejersker: Bedre arbejdsmiljø og ikke ved tvang

25. februar 2020, 12.36

DELTIDSANSATTE Det er i dag et stort ønske at kunne rekruttere og fastholde flere sygeplejersker - både i regionen og kommunerne.

Rekrutterings- og fastholdelsesproblemerne af sygeplejerskerne på specielt sygehusenes sengeafdelinger er væsenligt forårsaget af et stresset arbejde, hvor alt for mange medarbejdere er sparet væk gennem årene, og registreringskravene er steget i uhørt grad, så der bliver mindre og mindre patientkontakt og mere og mere pc-arbejde samtidig med, at flere opgaver skal løftes af færre hænder.

Samtidig er antallet af vagter en betydelig byrde, som stiger, når personalet må dække hinandens fravær ved sygdom, ferier, kurser etc.

Løsningen på problemet med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker er naturligvis ganske åbenlyst at skabe et bedre arbejdsmiljø med mindre stress, færre vagter, færre registreringer og færre kontrolopgaver.

Regionen ønsker at vedtage en bedre mulighed for, at sygeplejersker kan komme på fuldtid, hvis de ønsker dette, så der præsteres ekstra timer og derved aflaster de stressede arbejdsvilkår for sygeplejerskerne.

Men - risikerer vi, at vedtagelsen af forslaget i regionsrådet vil sætte en proces i gang, hvor hospitalerne meget aktivt vil forsøge at begrænse sygeplejerskernes mulighed for deltidsansættelse i de livsfaser, hvor det er attraktivt at gå på deltid?

Risikerer vi, at den 6. sygeplejestilling skal spares væk, hvis 5 sygeplejersker stiger fra 30 til 37 timer om ugen, så vagtbelastningerne stiger, og der er færre at trække på, hvis der opstå sygdom og andet fravær?

Risikerer vi, at arbejdsmiljøet forringes yderligere for sygeplejerskerne, så resultatet bliver, at sygeplejerskerne stemmer med benene og forlader jobbene for at søge ud i kommuner og andre steder, hvor arbejdsmiljøet er bedre, eller endnu værre at sygeplejerskerne helt forlader faget?

Hvis der ikke kan svares nej til disse spørgs- mål, risikerer vedtagelsen af forslaget i regionsrådet i givet fald, at arbejdsmiljøet for sygeplejersker bliver endnu dårligere, så beslutningen i regionsrådet stik mod hensigten resulterer i yderligere rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Og at pengene fra regeringen til de »1000 ekstra sygeplejersker« udebliver, da sygeplejerskerne ikke kan skaffes.

Der forestår derfor regionsrådet en opgave i at sikre, at vedtagelsen af forslaget ikke får utilsigtede negative konsekvenser for rekrutteringen og fastholdelse af sygeplejersker, og hurtigst muligt at ændre dette, hvis det skulle vise sig at være tilfældet.