Fra 4-sengs til 1- og 2-sengs stuer

15. juni 2021, 12.37

REGIONSHOSPITALET Som Henrik Gottlieb Hansen og jeg tidligere har skrevet i et indlæg her i MJA, mener vi i den socialdemokratiske gruppe i regionsrådet, at vi skal have bedre forhold for patienterne på Regionshospitalet i Silkeborg, så de ikke længere skal ligge på 4-sengs stuer.

Vi mener, det giver de bedste forhold for, at patienterne hurtigt kan komme sig igen. Og vi mener, man kommer sig bedst, når der er ro til det på en enestue eller med maksimalt to senge på stuen. Reduktion af 4-sengsstuer skal ske, uden at der reduceres i antallet af senge.

Der er altså vedtaget en snarlig modernisering og samling af sengestuerne på regionshospitalet- uden tab af sengepladser. Det er rigtigt godt - og også stærkt tiltrængt

Annette Roed (S)

Derfor har vi arbejdet for, at første led af visionen nu er vedtaget på hospitalsudvalgets møde den 7.6.2021. Her besluttede hospitalsudvalget, at der bevilliges 3 mio. til, at en byggerådgiver konkret udarbejder en plan for, hvordan flytning og etablering af det ene medicinske sengeafsnit på hospitalet kan ske. Formålet med flytningen er, at begge sengeafdelinger kommer til at ligge i forlængelse af hinanden på hospitalet. På den måde kan der etableres nye 1- og 2-sengsstuer, uden at der reduceres i antallet af senge.

Samtidig er det planen, at der etableres fælles modtagefaciliteter for begge de medicinske afdelinger på hospitalet. Der er altså vedtaget en snarlig modernisering og samling af sengestuerne på regionshospitalet- uden tab af sengepladser. Det er rigtigt godt - og også stærkt tiltrængt.

Hospitalsudvalget holder sit næste møde på regionshospitalet i Silkeborg for ved selvsyn at se, hvordan den bygningsmæssige standard på hospitalet er.

Vi vil i den socialdemokratiske gruppe presse på for, at hospitalsudvalget tværpolitisk når til enighed om at sætte de nødvendige renoverings- og fornyelsesprojekter på hospitalet øverst på investeringsplanen, når budgetforhandlingerne går i gang. En renovering og udbygning af hospitalet er stærkt tiltrængt, om det så bliver i form af gavlbyggeriet eller i form af en ny, opdateret renoveringsplan, og det vil vi kæmpe for i den socialdemokratiske gruppe.

Indlæser debat...