Byudvikling: Silkeborgs udvikling

29. juli 2019, 14.08

MULIGHEDER Der har den seneste tid været skrevet meget om udvikling kontra afvikling. Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle har samme udgangspunkt - nemlig, at vi vil det bedste for byen og kommunen som helhed.

Der er på diverse sociale medier efterhånden opstået den myte, at vi i byrådet nærmest har til formål at ødelægge by og natur. Det er ikke min opfattelse. Til gengæld betragter jeg alle i byrådet, som optaget af at gøre det bedste for byen og kommunen. Selvfølgelig med forskellige politiske udgangspunkter. Se f.eks. oplægget omkring søfronten, som efter min mening ville være fantastisk at få gennemført. Men kommunen gør det ikke alene. Vi er afhængige af gode driftige investorer, som er af den opfattelse, at Silkeborg er et spændende sted at investere i. Det er, efter min mening, i alles interesse.

Jeg er ikke i tvivl om, at skal vi bevare Silkeborg kommune, som en kommune med velfærd, gode bosætningsmuligheder, et rigt udbud af rekreative muligheder og et godt erhvervsliv - herunder specielt en bymidte med et godt handelsliv - så må vi udvikle og vokse. Tænk, hvis det modsatte var tilfældet. Så var det helt andre udfordringer, vi stod med.

Og når vi skal vokse, så er det for mig helt naturligt - netop på grund af vores natur - at bygge i højden. Alternativet var jo at inddrage endnu mere »land/natur«. Jeg tror også, en fortætning i højden er en god løsning i disse »miljøtider«. Det må da være bedre for miljøet, at »forsyningerne« koncentreres i byen og ikke spredes over større afstande (vand, varme og spildevand).

Men når vi udvikler, så skal vi naturligvis har respekt for naturen og historien. Det betyder jo ikke, at alt hvad der er grønt nødvenligvis er vigtig natur. Det betyder heller ikke, at fordi en ejendom har nogle år på bagen, så er det en historisk bygning. Og helt ærligt Silkeborg - ind imellem lyder det nærmest, som om vi vader rundt i historiske bygninger - det gør vi ikke. Til det er Silkeborg alt for ung.

Jeg er helt med på, at i historiske byer skal man træde varsomt, når man rager ned. Jeg er også med på, at lige i Silkeborg kan en ung ejendom godt have historisk betydning. Men vi må huske - det hele skal foregå i samspil med de lodsejere, som nu en gang ejer ejendommene. Hvis vi fra det offentliges side vil bestemme for meget, så dræber det initiativ. Og jeg kender mange investorer, som faktisk har respekt for det bestående/byen, når de udvikler. Lad os nu ikke komme tilbage til fortiden, hvor udvikling og vækst var noget, vi sukkede efter i Silkeborg. Jeg ser lyst på Silkeborgs fremtid - vi har alle muligheder, hvis vi vil.