Fremtiden for Tange Sø er en saga blot ...

23. marts 2021, 12.34

Visualisering: vildgudenaa.dk

Tange Arbejdsgruppen, der blev nedsat af miljøminister Lea Wermelin (S), har i store træk anbefalet at fjerne Tange Sø.

Danmarks Naturfredningsforening er af den opfattelse, at den dokumenteret bedste løsning - set fra naturens side og den optimale løsning i forhold til at leve op til Vandrammedirektivet - er at fjerne Tange Sø og genoprette Gudenåen i sit oprindelige forløb.

Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler, at Tange Sø bliver tømt og Gudenåen reetableret i sit oprindelige forløb.

På disse baggrunde imødeser jeg den fortsatte proces med fjernelse af Tange Sø og genetablering af Gudenåen til følge.

Indlæser debat...