Midtjyske Meninger: Tæt på Aarhus

10. oktober 2019, 12.16

Foto: Martin Ballund

Ændringer i lokalplaner og dispensationer ad libitum er noget, der har fyldt meget i debatten i lang tid. Især omkring byggeriet i bymidten, hvor bygherrerne tilsyneladende har haft noget, der lignede en sikker godkendelse af deres byggerier med tilhørende dispensationer til rådighed - skal man tro kritikerne. At foreningen, »Skøn på Silkeborg«, skal have æren for, at flere byrådsmedlemmer nu også skønner på Silkeborg, kan man ikke være i tvivl om. Der var mange vælgere bag.

Det er, som om der er en begyndende fornemmelse i byrådet for, at man må lytte til protesterne og tage lidt mere hensyn til eksisterende lokalplaner og ikke blot tromle henover enhver indsigelse.

Har faktisk selv været med til at indgive indsigelse mod et projekt, hvor arkitekten og bygherren tydeligvis havde forventet at få dispensationer til blandt andet overtrædelse af søbyggelinjen og lokalplanen. Der indkom mere end tyve indsigelser fra lokale beboere. Her har kommunen netop meddelt afslag på både udstykning og dispensationer. Sagen har ikke været fremme i avisen.

Der er i onsdagens avis et indslag om grunde på Oslovej, der vil blive meget generet af et nyt planlagt byggeri på nabogrunden, hvor lokalplanen bliver ændret, så der kan bygges i fire etager og ikke kun i to. Der har været besøg af elleve politikere gennem forløbet. Her var der nogen, der forklarede, at hvis der kun måtte bygges i to etager, så var der ikke økonomi i at bygge på grunden. Ja, og hvad så! Det var jo betingelserne. Det skal vel ikke være sådan, at det er bygherrens økonomi, der bestemmer, om der skal dispenseres eller udarbejdes en ny lokalplan. Det er et tillidsbrud i forhold til de forventninger, naboerne helt naturligt har haft. En by bygget med bygherrers økonomiske interesser som første prioritet er ikke nødvendigvis den by, de fleste ønsker sig. Byer er steder, hvor mennesker lever liv sammen i gensidig tillid og respekt.

Der er dog en løsning på vej med egen motor. Byerne langs motorvejen øst for byen er ved at udvikle sig som attraktive forstæder til Aarhus, hvor de overtager flere kulturtræk og energier fra hovedbyen i øst. Tilflytterne har deres forventninger og deres måde at yde en positiv indsats på. Det mærkes i Sejs-Svejbæk, som blandt andet udmærker sig som det lokalområde, der udvikler sig hurtigst i kommunen på næsten alle områder.

I onsdagens avis er der på forsiden et stort opslag om et nyt område i Voel med plads til 104 nye boliger. Mon ikke Voel bliver den næste populære by at bo i med mange tilflyttere fra Aarhus.

Sådan får Silkeborg Kommune nyt og iltholdigt blod.