Brintbusser bruger alt for meget energi

29. juni 2020, 12.58

Det kunne ligne en aprilsnar. Men det er vist i ramme alvor, SF og Socialdemokratiet i Silkeborg foreslår at nedlægge banen mellem Silkeborg og Sejs/Svejbæk. Og i stedet indsætte brint-drevne busser der så skulle have en mere direkte linjeføring helt til Aarhus.

Formålet skulle være at give bilister bedre vilkår ved jernbaneoverføringen på Frederiksberggade, spare en masse penge samt mindske klimabelastningen.

Hele ideen med bus- og togdrift er, at flere skal lokkes væk fra privatbilismen. Dette med henblik på at begrænse trængsel, støj, luftforurening, CO2-udledning mv.

Det nytter ikke noget at lokke Silkeborg-Aarhus rejsende med hurtig busdrift, hvis det samtidig medfører betragtelige gener for kollektivt rejsende på andre strækninger. Og bilisterne, også i byerne, får bedre fremkommelighed. Hvorfor skulle de så skifte til bus eller tog?

BRT står for Bus Rapid Transport, og er en mulig løsning til at flytte folk fra privatbiler til offentlig transport på eksisterende strækninger. Væsentlige virkemidler er, at sådanne busser altid skal have forrang for bilisterne, f.eks. i specielle busgader og ved prioritering ifm. lyskryds. Toget opfylder samme formål, bare langt mere effektivt.

Og selvom man er langt med selvkørende biler, er det da ikke noget, der tilnærmelsesvis er lige om hjørnet. Hvorimod Metroen, der jo kører på skinner, allerede nu kan undvære lokomotivføreren.

Foruden disse helt banale indvendinger opererer forslaget med brint som drivmiddel. Men brint er ikke et brændsel, det er i princippet bare en dyr mellemstation.

Og brint er, som tingende ser ud nu, absolut ikke en klimavenlig løsning indenfor transport.

Det kunne det måske være, hvis vi overordnet havde nok klimavenlig strøm at bruge af. Det har vi ikke.

Det er rigtigt, at brint fremstillet med vindmøllestrøm ikke udleder drivhusgasser. Hverken ved fremstilling eller ved »afbrænding«. Men det koster utroligt meget energi at lave brint, og også en masse energi efterfølgende at omdanne brint til strøm som det sker i en brintbus.

En brintbil og en brintbus drives jo med en elmotor, men strømmen fremstilles af en medbragt enhed, der kan lave brint om til strøm.

Det betyder, at der skal anvendes markant mere strøm for hver kilometer transport, end hvis man satte en elmotor til at bruge strømmen direkte. Som det f.eks. sker i et elektrisk drevet tog.

En almindelig elbil lagrer strømmen i et medbragt batteri, og så længe vi taler om batterier i de størrelser er det også langt at foretrække energimæssigt set frem for brint.

Hvor en dieselbus udnytter max 30 % af energien (højt sat…) i en liter diesel, vil en elbus/tog med konstant strømtilførsel via køreledninger udnytte langt mere end 80 %. Men en brintbus vil udnytte mindre end 30% hvis alt tab ifm. fremstilling og omsætning af brint medtages i regnestykket.

Groft sagt kan med ovenstående altså regne med, at der skal produceres ca. 3 gange så meget strøm til at drive brintbusser frem for elektrisk drevne tog.

Vindmøller kan i dag dække ca. 50% af al den strøm, der nu bruges i Danmark. Resten er mere eller mindre sort strøm. Næsten ingen strøm anvendes i dag til transport.

Er SF og Socialdemokratiet i Silkeborg klar til at mangedoble den nuværende mængde vindmøller i Danmark for at lave det om til brint, så det herefter kan drive busser mellem Silkeborg og Aarhus?

Er udgifterne hertil medtaget i det samlede regnestykke?