Udbuddet af Søndervang er ikke et reelt udbud

29. maj 2020, 11.56

PLEJEHJEM Er udbuddet af Søndervang i Låsby et reelt udbud? Ja, hvis der udelukkende ses den proces, som er igangsat, som opfølgning på byrådsbeslutningen.

Nej, når der ses på de vilkår, som følger udbuddet.

Det er antallet af pladser, som må etableres, 38 står der i udbuddet. Alle også Skanderborg kommune ved, at 60 pladser er det driftsmæssige optimale når der planlægges døgndækkede plejehjemspladser. Her er der økonomi til to nattevagter, hvilket er vigtigt, når der tænkes i arbejdsmiljø for medarbejderne og tryghed for beboerne.

Dagmargården og Fællesskabets hus er netop med 60 og 66 pladser.

Selv med 38 pladser skal en køber til Søndervang, ud over den grundstørrelse, som er til stede, erhverve private grunde for at kunne opføre 38 pladser. Er disse grunde til salg og til hvilken pris?

Venstres forslag var netop derfor, at der blev udbudt mulighed for op til 60 pladser, og at køber ikke skulle overtage Søndervangs bygninger og grund, men blev anvist mulige byggemuligheder i Låsby, hvor etablering af et plejecenter med 60 pladser er muligt.

Dette var flertallet bag borgmesteren imod, men hvorfor »skjule« sin politiske modstand mod etablering af et friplejehjem bag ikke realiserbare udbudsvilkår?

Borgmesteren har i forbindelse med udbuddet udtalt, at hvis der ikke findes en køber til Søndervang, vil den vedtagne plejeboligplan blive videreført, hvilket betyder at Søndervang skal lukkes.

Venstre ser udbudsvilkårene som borgmesterflertallets politiske modstand mod andre end kommunale tilbud på plejehjempladser, og ønsket om at centralisere udbuddet af plejeboliger.