Byudviklingen: Stik fingeren i jorden, borgmester

14. januar 2020, 12.24

Foto: Martin Ballund

BYUDVIKLING Nej borgmester, jeg vil ikke stikke en kæp i hjulet for udviklingen. Er tilhænger af, at området ved Kvickly bliver omdannet. Planer for søfronten/idéer omkring Jyske Bank. Tanker for havnen. Var ikke imod butiksbyggeri ved Nørrevænget, selv om det ikke var helt gennemtænkt.

Synes om byggeri i Sejling og Voel. Ligeledes Kjellerup og Them. Tætte og lave bebyggelser i Nørreskov, blandet med villabyggeri. Rækkehuse i Funder og Lysbro. Villakvarterer i Busklund. Ja selv Pederstrup og Vinderslev kunne jeg ønske udbygget.

Jeg har bare meget svært ved at se, hvordan det kan være i almenvellets interesse, at to historiske bygninger i justitskvarteret skal udslettes, blot for at blive afløst af etagebyggerier. Dette på trods af den historiske og kulturelle værdi, disse har for byen.

Dommerboligen skal erstattes af et etagebyggeri, hvis facade, imod Christian 8.s Vej (visualiseringsbillede i avisen) har karakter af en glat industrifacade, kun afbrudt af rektangulære vinduer. Uden nogen form for klassisk tilpasning til eksisterende byggeri, modsat side Trianglen. For mig at se vægter dit hensyn til investorer mere, fremfor hensynet til almenet. (I den forbindelse står det mig stadig uklart, hvorfor du var med til at forære en byggegrund til et par millioner væk, som kommunen kunne overtage for 20.000 kr?)

At den gamle busterminal forsvinder, og bliver erstattet med et boligprojekt er jeg tilhænger af. Ønsker desuden, at den uskønne Føtex parkeringsplads og opkørsel, kunne blive afløst af byggeri der kunne integreres, ikke mindst i bestående ældre byggeri.

Men her mener jeg kæden hopper af, fordi det er centralt for dig, at et højhus med 23 etager bliver tilknyttet projektet. En kontroversiel bygning, som mange synes vil skæmme byen. Et højhus, når altaner skrælles af, synes blottet for arkitektoniske detaljer, særlig set fra syd.

Du har også svært ved at anerkende den afgørelse, der er truffet omkring beskyttelseslinier vedrørende Søhave-projektet. Så den har du atter anket.

Jeg er derfor i tvivl om, hvis interesser du varetager?

Efter kraftig kritik udefra, har flere fået fokus på etagebyggeri. Men umiddelbart kender jeg få, som gør indsigelser, og færre som ønsker alternativt forslag. Jeg har ikke hørt et eneste ord fra tilhængerne af nedrivninger i justitskvarteret om, hvordan det tjener almenets interesser.

Jeg tænker, at du måske lige skulle stikke fingeren i jorden. Vende blikket indad. Lade være med at opfatte kritiske holdninger som bagstræberiske og reaktionære. Det kan være svært at komme fra en tidligere mindre kommune, og sætte sig ind i en anden bys historie og sjæl. Måske du er for lidenskabelig i din holdning til tempo og udvikling, og tager for lidt hensyn til bestående ... Jeg tror de fleste er for udvikling, men blot ønsker det i et bedre samspil, hvor det opleves at kunne blive hørt, og taget alvorligt. Det synes jeg ikke der er evne til, fra dig og dine proselytter.

Hvis du, borgmester, herefter opfatter kritikken som at stikke en kæp i hjulet, så har du beklageligvis ikke forstået noget ...