Hvorfor ødelægge en velfungerende kommunal sygepleje?

20. november 2019, 12.29

UDLICITERING Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Fælleslisten i Ikast-Brande kommune, IBK, er nu stille og roligt ved at nednormere og nedgradere den meget velfungerende kommunale sygepleje i IBK. En hjemmesygepleje, der står stor respekt om, som scorer højt på tilfredshed og som økonomisk drives særdeles effektivt via en god rammeaftale.

Partierne ønsker, at IBK som den eneste kommune i DK, skal opsplitte og udlicitere hjemmesygeplejeydelserne, stik imod alle anbefalinger og erfaringer på området. Helt aktuelt ønsker partierne at Lokalpleje Danmark, et lille nystartet privat firma uden nogen erfaring med hverken hjemmepleje eller sygepleje i Danmark, skal overtage ikke kun hjemmepleje, men også sygeplejeopgaver fra den kommunale hjemmesygepleje. Konkret vil det betyde, at den kommunale sygepleje må afskedige minimum 3 medarbejdere. Medarbejdere som selvsamme firma ikke ønsker at overtage.

Hvorfor er udlicitering af den kommunale hjemmesygepleje en rigtig dårlig ide?

Vi er, og har nu i nogle år, i hele Danmark været ved at ændre fundamentalt på vores indsats i forhold til behandling og pleje af vore syge medborgere. I erkendelse af, at vi bliver flere og flere ældre i de kommende år, og at vi kan hjælpe flere med meget komplekse lidelser, kommer sundhedsudgifterne til at stige. Derfor er de praktiserende læger, regionerne og kommunerne gået sammen for at sikre, at borgerne bliver omfattet af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi ser i kommunerne allerede nu resultaterne af ændringen. Vi får nu patienter hjem fra hospitalerne langt tidligere end før. Patienter som kræver langt mere specialiseret behandling end før. For at leve op til vore forpligtigelser overfor vore samarbejdspartnere, men ikke mindst overfor vore borgere, har vi i kommunerne, og ikke mindst i IBK, i den grad opgraderet rent fagligt, primært på vores hjemmesygepleje, som er og fremadrettet vil vedblive at være krumtappen i den kommunale indsats i forhold til de praktiserende læger og sygehusene.

Hjemmesygeplejen skal med andre ord i øget omfang løse komplekse specialiserede sundhedsopgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger. Samarbejdspartnere som ikke er blevet hørt om denne forringelse.

Vi skal derfor have en og kun en hjemmesygepleje, som vore samarbejdspartnere tør stole på, og som de kan komme i kontakt med døgnet rundt.

Det betyder, at vi i IBK har hjemmesygeplejersker, som er specialister i nogle af de store folkesygdomme. IBK har fx hjemmesygeplejersker med specialistuddannelser i sårsygepleje, paliation, demens, diabetes mm. Vi har desuden akutteam/specialistteam som dækker hele kommunen.

En hjemmesygepleje, som er på arbejde hver eneste time året rundt. En hjemmesygepleje som i 2017 servicerede ikke mindre end 4910 af kommunens borgere, heraf 2400 på samme tid, hvoraf 500 har nødkald.

Antallet af borgere, som har brug for hjemmesygepleje, er stigende, og udgifterne vil derfor stige. Området bør friholdes fra de generelle besparelser og i stedet styrkes. Der bør tilføres ekstra midler i takt med, at der bliver flere opgaver. Kommunens egen forening, KL, er ikke i tvivl: Det betyder, at der skal ansættes flere og ikke færre medarbejdere i den kommunale sygepleje.

Min store bekymring her og nu handler om muligheden for at fastholde og tiltrække kvalificerede hjemmesygeplejersker fremadrettet. Hvorfor dog arbejde i IBK når et flertal i byrådet mener, at man kan få mere kvalitet for pengene når man udliciterer til små private firmaer, at IBK har et ønske om yderligere at udlicitere hjemmesygeplejeopgaver, og fyresedlen derfor rykker tættere og tættere på.

Hvorfor denne udlicitering og nedskæring af hjemmesygeplejen er vigtigt for de borgerlige partier og ikke mindst borgmesteren er mig en gåde, som jeg endnu ikke har fået svar på.

Hvorfor ønsker man at bruge omkring 1 million over de næste år på beskrivelser og konsulenter i stedet for ekstra hænder i hjemmesygeplejen.

Hvordan vil et lille nystartet firma med ganske få ansatte løse de komplekse opgaver, jeg har redegjort for, 365 dage om året - de må være omfattet af en helt speciel overenskomst eller måske nærmere ingen.

Jeg vil på det kraftigste advare mod denne kvalitetsforringelse af vores meget velfungerende hjemmesygepleje, som besparelserne og udliciteringen vil medføre, og er samtidigt dybt bekymret for, om borgerne i IBK, med denne øvelse fra de borgerliges side, fremadrettet vil få den hjælp, de har krav på.