Tange Sø og troværdigheden

30. marts 2021, 11.15

TANGE SØ I ET INDLÆG I MIDTJYLLANDS AVIS NÆVNER HANS SKOVBJERG HANSEN, AT »INGEN ER VEL I TVIVL OM, AT DET ER KORREKT, NÅR VERNER GORRIDSEN SKRIVER DET?« I FORBINDELSE MED ET INDLÆG AF SAMME GORRIDSEN. JO, DER ER FAKTISK EN DEL MENNESKER, DER TVIVLER PÅ NETOP DET, HANS SKOVBJERG HANSEN. For det første hævder Gorridsen, at Tange Sø er karakteriseret som et »stærkt modificeret vandområde«. Det er forkert. Tange Sø blev omklassificeret til et »naturligt vandområde« i forbindelse med Vandløbsplanerne for 2015-2021. Det Gorridsen her håber på er, at man f.eks. kan hævde, at Tangeværket har så stor samf½½undsmæssig betydning, at man kan se bort fra Vandrammedirektivets (VRD) ånd og bogstav. Tangeværket har selvsagt ikke denne samfundsmæssige betydning, hverken produktionsmæssigt, økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt.

For det andet siger Gorridsen, at biodiversiteten vil falde »kraftigt« ved en reetablering af Gudenåen - »ornitologien bliver fattig i forhold til nu - mildt sagt«. Om det er, fordi Gorridsen misforstår, hvad begrebet biodiversitet dækker over, skal jeg lade være usagt. Ingen af de fiskearter, der lever i Tange Sø, vil forsvinde fra Gudenåens økosystem. Der vil mængdemæssigt blive færre skaller, aborrer osv. (fredfisk), mens strækningen i stedet arts- og mængdemæssigt vil blive forøget med fisk som laks, havørrred, bækørred og muligvis stallingen (ædelfisk). For fuglenes vedkommende vil det kun være de arter, der direkte er tilpasset et sømiljø, der vil forvinde fra lokalområdet. De vil i stedet flytte til andre søer.

Til gengæld vil der komme en lang række andre arter til - arter, der i dag har det svært i det danske landskab. I stedet for en 540 ha stor monoton søflade, vil man opleve et langt mere varieret økosystem. Det giver grobund for både blomster, insekter, fugle, padder og dyr, som jo selvsagt ikke findes der i dag. Derfor vil biodiversiteten også stige kraftigt ved en reetablering af Gudenåen i forhold til i dag. Gorridsen er - også her - helt galt afmarcheret.

Derfor bør man også læse Gorridsens eventuelle fremtidige indlæg med mere end et gran salt

Lars Vedsø

For det tredje misforstår Gorridsen DN, når han siger, at DN hævder, at Vandrammedirektivet »dikterer« en fjernelse af Tange Sø. Det er endnu en fejlopfattelse fra Gorridsens side.

For det fjerde hævder Gorridsen, at vandkraft står for 18% af energiproduktionen. Det må være EU, der her tænkes på. I Danmark er der så godt som ingen energiproduktion via vandkraft tilbage. I Norge udgør den 97%.

Læs også
Tange Sø og vandrammedirektivet

Derfor bør man også læse Gorridsens eventuelle fremtidige indlæg med mere end et gran salt. Det er simpelthen utroværdigt, fejlagtigt og misforstået det, der kommer fra Gorridsens pen. Så når Gorridsen håber, at miljøminister Lea Wermelin »bliver alsidigt og korrekt informeret« sker det altså ikke via Gorridsen. Til skade for de som tror på Gorridsens ord som f.eks. Hans Skovbjerg Hansen.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat...