Kultveilte og klimaforandringer

11. september 2019, 11.36

KLIMAET I en artikel i MJA den 26. juli 2019 citerer Peder Top Poulsen professor J.H. Christensen for, at han tvivler på, at det vil lykkes at omvende klimaskeptikerne. Det kan jo skyldes, at klimatosserne ikke kommer med et eneste bevis på, at det er kultveilte, som er skyld i klimaforandringerne.

Jeg har forgæves bedt nogle af de klimafikserede politikere om at tage stilling til følgende: FNs klimapanel har fastslået, at der ikke er beviser for, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Al Gore berømte kurve viser, hvis man analysere den, at det er øget global temperatur, som giver øget mængde af kultveilte i atmosfæren. Hvilket er meget naturligt, da højere temperatur giver øget grøn omsætning og dermed øget kultveilteomsætning. Det forholder sig jo således, at betingelserne for grøn omsætning udover et voksemedium er vand, varme, lys og kultveilte. Det ses jo tydeligt i tomatdrivhuse, og for at øge væksten af tomater tilfører man, hvor der er mulighed, kultveilte.

Den globale temperaturskala som du viser er ukorrekt. Den passer ikke med temperaturforløbet fra midten af 1800-tallet og til i dag. Ifølge Århus Universitet var temperaturen i vikingetiden ca. 2 grader højre end i dag, og vandstanden gjorde, at vikingerne kunne sejle tværs gennem Samsø, og de kunne sejle ind til vikingeborgene. For 6-8000 år siden var vandstanden i verdenshavene også højere end i dag, det var dengang myten om Noas Ark opstod. I de tre tidligere mellemistider var vandstanden i verdenshavene henholdsvis 6,4,og 3 meter højre end i dag.

Vi ved også, at indlandsisen på Grønland var væsentlig mindre på Erik den Rødes tid, end den er i dag.

Teorien om drivhusgasser er jo en ældre sag, nu er det sådan, at drivhusgas er lige så veldefineret som øregas; men hvis en drivhusgas er en gas, som er lettere end ca. 98% af atmosfæren og derfor stiger op i stratosfæren, kommer kultveilte ikke i den kategori, da kultveilte er ca 40% tungere end blandingen af ilt og kvælstof, som jo udgør ca. 98% af atmosfæren.

Hvis man mangler beviser for, at kultveilte ikke stiger til vejrs, kan jo læse om CO2-katastrofen i Nyossøen i Cameroon. Det er jo også indholdet af kultveilte som bestemmer, hvor henholdsvis skov- og græsgrænsen er i bjergene.

Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, at mange af de tiltag, som gøres med henvisning til klimaet, er meget fornuftige, når vi ser på energiudfordringen. Thi vi må jo regne med, at de prominente forskere, som de sidste små hundrede år har forudset at olie- og gasreserverne vil slippe op inden for de næste 25 år, på et tidspunkt får ret.

Den CO2 som registreres og som indgår i de nationale opgørelser er jo kun en brøkdel af den globale CO2-omsætning, idet det er den CO2, som dannes ved forbrænding af fossile brændstoffer. Når det danske resultat i 2018 var lidt dårligere end ønsket, skyldes det til dels de danske og norske elbiler.