Chok-udspil: Forslag om at lukke tre små skoler

Skanderborgs Undervisnings og Børneudvalg har fået brutto-liste med 20 punkter, der kan optimere skolestrukturen i kommunen. Et af forslagene er ny skole i Ry

26. februar 2020, 17.27

»Bjedstrup Skole lukkes og skoledistriktet overgår til Morten Børup Skolens distrikt.« Sådan lyder et af de i alt 20 forslag til en optimering af skolestrukturen. Men intet er besluttet endnu, betoner udvalgsformand Trine Frengler (S).

RY/GALTEN/SKANDERBORG Hidtil har det været et mantra blandt Skanderborgs byrådsmedlemmer, at skolelukninger er ikke noget, der er på tale.

Men det er det ikke mere.

Et indspil til debatten, som kommunen har fået eksterne fagfolk til at bidrage til, lægger op til den mulighed, at kommunens tre mindste skoler - Bjedstrup Skole, Veng Skole og Hylke Skole nedlægges.

Det er muligheder, som er nævnt blandt en række andre i det udspil, som i dag er lagt offentligt frem.

Der er dog ikke kun lukninger på spil - for et punkt på listen er, at der kan bygges en ny skole for børn i 0.-6. klasse på Kildebjerg i Ry for at aflaste den pressede Mølleskole.

Udspillet rummer 20 forskellige punkter og kaldes af Undervisnings og Børneudvalget en »bruttoliste«. Den ventes at blive en vigtig del af udvalgets videre arbejde frem mod det endelige forslag til en ny skolestruktur, der skal foreligge efter sommerferien.

Ikke noget besluttet

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er besluttet noget konkret omkring forslagene endnu. Listen indeholder både forslag, som kan justeres eller droppes, og der kan også stadig komme helt nye forslag til, siger formanden for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler (S) i en pressemeddelelse.

Nogle af forslagene vil kunne realiseres med virkning fra skoleåret 2021 - 2022, mens andre for eksempel kan realiseres over en 10-års periode. Fælles for forslagene er, at de kan være med til at skabe en bæredygtig struktur, der kan rumme de mange børn, der kommer i fremtiden i Skanderborg Kommune, fremhæver hun.

Lærere og forældre orienteret

Onsdag eftermiddag fik alle medarbejdere og forældre en skriftlig orientering med en oversigt over de enkelte forslag. Der vil blive holdt et stort fællesmøde for alle skole- og dagtilbudsledere, bestyrelser og repræsentanter fra de faglige organisationer onsdag den 1. april, hvor forslagene og de mange input, som udvalget har modtaget de seneste uger, bliver drøftet.

Baggrunden for, at politikerne har et skarpt øje på skolestrukturen er, at en prognose forudsiger, at Skanderborg Kommune vil få 25 procent flere elever i de kommende 15 år. De nuværende 8.000 børn på kommunens 18 folkeskoler og fem specialtilbud. vil i 2034 ifølge prognosen være vokset til flere end 10.000 børn.

Stigningen fordeler sig ikke jævnt over kommunens skoledistrikter. Nogle skoledistrikter vil få mindst 50 procent flere børn, mens antallet af børn ligefrem falder i andre skoledistrikter.

Det betyder først og fremmest, at der kommer til at mangle plads, og at den nuværende skolestruktur med tiden bliver skævvredet.

- Vi risikerer, at alt for mange penge bliver bundet i mursten, fordi vi ikke udnytter pladsen, siger Trine Frengler. sinn