Seniorrådet er bekymret over udviklingen

Udgivet:26. januar 2022, 11.16

Læsetid:2 minutter

Af Erling Prang Formand og på vegne af Seniorrådet i Silkeborg

ÆLDREPLEJE Åbent brev til Ældreudvalget:

Det er med stor bekymring, at vi ser resultaterne af de besparelser Silkeborg Kommunes byråd har vedtaget gennem de seneste 4 år. Seniorrådet har gennem hele perioden ved dialogmøder og høringssvar tilkendegivet den bekymring, der gives udtryk for i de mange artikler, Midtjyllands Avis har bragt gennem de seneste 4-5 måneder. Det er forhold på ældreområdet, som Silkeborg Kommune ikke kan være bekendt.

Seniorråd er ikke imponeret over indsatsen og resultaterne af de seneste 4 års bestræbelser på at rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Personalegennemstrømningen har været- og er fortsat - alt for høj. Det vil vi i Seniorrådet opfordre til, at der hurtigst muligt tages politisk handling på.

I Seniorrådet er vi ikke i tvivl om, at ansvaret for den samlede situation på ældreområdet, alene er et politisk ansvar, som politikerne må tage på sig. Årsagerne kan være mange, og forklaringerne er endnu flere. Personalet gør en kæmpe indsats for at få enderne til at nå sammen - stor respekt for det. Men når der opstår personalemangel, længere perioder med restriktioner og sygdom grundet covid19, samt massive besparelser i budgetterne, siger det næsten sig selv: Så stiger udfordringerne naturligvis.

Omkostningerne for de svageste ældre med utryghed, manglende omsorg og pleje, beretninger om pårørendes negative oplevelser, personalets manglende mulighed for at yde den nødvendige omsorg, har været- og er alt for store. Det er ikke værdigt overfor de ældre.

De beskrevne forhold lever næppe op til de vedtagne politikker: »Ældrepolitikken« - »Værdighedspolitikken« - »Det gode hverdagsliv på plejecentrene«. Seniorrådet vil opfordre til at der hurtigst muligt tages politiske beslutninger, så det igen er muligt at leve op til disse politikker.

Seniorrådet ser frem til at der sker ændringer, og at »værdighedskontrakten« som borgmesteren lancerede i valgkampen gennemføres, sammen med andre nødvendige tiltag på ældreområdet.

Med tanke på statsministerens nytårstale, og den aktuelle situation i Silkeborg Kommune har ældreområdet her og nu brug for en gevaldig opgradering og stabilitet. Det har de ældre fortjent. Glem ikke de pårørende - inddrag dem som den kæmpe ressource de er.

Seniorrådet vil i dialogen holde politikerne fast på de positive udmeldinger fra valgkampen, samt borgmesterens seneste udmeldinger om den fremtidige udvikling på ældreområdet.

I Seniorrådet har vi et ønske om et snarligt dialogmøde med Ældreudvalget om den aktuelle situation og for at drøfte mulighederne for at forbedre forholdene for de ældre allerede nu. Seniorrådet ønsker også at høre om politikernes planer for fremtidens ældrepolitik.