Fischer: Hvorfor kan de passe børn meget billigere i Favrskov?

Hver en sten skal vendes, siger borgmester Frands Fischer (S) forud for arbejdet med budget 2020

29. maj 2019, 14.51

Skanderborgs børnehaver har en lidt lavere normering end børnehaverne i Odder og Favrskov. Men alligevel bruger Skanderborg flere penge på området end de to nabokommuner, og hvorfor så det? Det skal et nyt tjek søge af afdække. Foto: Colourbox

SKANDERBORG/RY/GALTEN - Hver en sten skal vendes. Vi står i en situation, hvor bare lidt vil være velkomment.

Sådan trækker borgmester Frands Fischer (S) alvoren op forud for byrådets arbejde med at strikke et 2020-budget sammen.

Ligesom en række andre kommuner er Skanderborg presset på økonomien af stigende udgifter især på to områder: Børn og ældre.

Det første skyldes, at der kommer flere og flere børn i kommunen på grund af mange fødsler og høj tilflytning.

Det andet skyldes, at der bliver flere og flere plejekrævende ældre.

Bruges pengene rigtigt?...