Dokumentation for dårlig topledelse i regionen

20. november 2020, 12.01

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TRIVSEL Den netop foretagne »Trivselsmåling« rummer flere metodeproblemer dels en lav besvarelsesprocent (48%) og dels er der ikke mulighed for direkte at evaluere hospitalsledelserne og direktionen. Trods disse svagheder giver undersøgelsen et stærkt indirekte bevis for, at årsagen til det dårlige arbejdsmiljø skal søges i en syg ledelseskultur i toppen dvs. hospitalsledelserne og direktionen, som genererer et utilfredsstillende arbejdsmiljø.

Hvor er politikerne i denne proces? Det enkle svar er fraværende.

Erik Kristensen

Region Midt består bl.a. af 6 hospitalsenheder fordelt på endnu flere matrikler. Det er karakteristisk at på de punkter, hvor hospitalsledelserne eller direktionen har stor indflydelse, dvs. lokale Medudvalg eller Hoved-Medudvalg afsløres en usædvanlig lav tilfredshed. Det samme gør sig gældende for de undersøgte funktioner, hvor der kræves et ledelsesengagement fra et højere niveau.

Den lave medarbejdertilfredshed er jævnt fordelt på samtlige hospitalsenheder omend Regionshospitalet Randers igen indtager sidstepladsen hvad angår arbejdsmiljøet, hvilket hospitalet også gjorde i 2013. Det eneste punkt, hvor hospitalsenhederne udviser en let positiv tendens, er relationen mellem kollegaer, om end også dette punkt kunne være bedre.

Resultaterne samt den ensartede geografiske fordeling på hospitalsenhederne kan kun tolkes som en top-bund proces, hvor den syge ledelseskultur forplantes fra direktionen til hospitalsledelserne og videre ud i organisationen.

Resultatet overrasker næppe personalet eller befolkningen, grundet de talrige aktuelle problemer i regionen. På denne baggrund er det både overraskende og uacceptabelt, at hospitalsledelserne og direktionen ikke indgår direkte i undersøgelsen. Dette er formentlig en medvirkende årsag til den lave deltagerprocent, da et negativt svar på ledelsesspørgsmål kun omfatter mellemledere, hvor der ikke har været samarbejdsproblemer.

Det skal anføres, at inden undersøgelsen gik i gang, var der fremsat en skriftlig anmodning om at direktionen og hospitalsledelserne også skulle vurderes. Kravet blev afvist. Hvad var man bange for?

Dette er vel ganske sigende for tankegangen bag undersøgelsen!

Problemstillingen er i bogstavelig forstand livsvigtig, idet det ansete engelske lægetidsskrift BMJ i 2019 dokumenterede, at dårlig ledelse slår patienter ihjel. Der er ligeledes dokumentation for at dårlig ledelse hæmmer innovation. Med andre ord er de opnåede resultater direkte uacceptable for såvel patienter som skatteydere.

Hvor er politikerne i denne proces? Det enkle svar er fraværende. Idet den reelle ledelse er placeret hos de ledelsespersoner, som undersøgelsen ikke må evaluere direkte - men som indirekte afsløres som inkompetente.

Regionsrådet skal vågne op af deres Tornerosesøvn, og foretage de nødvendige ændringer i ledelsesgalleriet. Hvis ikke regionsrådet vågner og foretager de nødvendige ændringer i topledelsen, så må patienterne forvente, at der ikke sker de store forbedringer i resultaterne ved den næste trivselsmåling. Dermed er borgerne fortsat usikre og til grin for egne skattebetalinger.