Overholder FDM Jyllandsringen miljøgodkendelsen - naboer siger »nej«

15. oktober 2020, 13.30

Foto: Jakob Stigsen Andersen

STØJ I Midtjyllands Avis lørdag den 26. september kunne man læse følgende:

»Lederen af FDM Jyllandsringen Betina Engholm, har tidligere i Midtjyllands Avis afvist, at nabogruppens påstande har noget på sig. Jeg kan kun gentage, at vi selvfølgelig stadig retter os efter miljøgodkendelsen, og den bliver overholdt, siger hun«.

Betina Engholm må formodentlig henvise til en artikel i MJA den 20. juli 2019, hvor man kan læse:

» Jeg kan kun gentage, at vi efterlever den miljøgodkendelse, som foreligger for FDM Jyllandsringen«.

I et indlæg i MJA af Lise Balle den 2. august 2019 blev der bl.a. rettet opmærksomhed på en overskridelse af miljøgodkendelsen vedr. motorsportsaktiviteter den 5. juni 2019 samt afholdelse af Super Car Sunday den 28. april 2019. Begge arrangementer indbragte en indskærpelse fra Silkeborg Kommune til FDM om at overholde miljøgodkendelsen. Det skal bemærkes, at begge disse forhold ligger kort tid før Betina Engholms bemærkning om, »at vi efterlever den miljøgodkendelse, som foreligger for FDM Jyllandsringen«.

For at tydeliggøre problemet nævnes her et par eksempler på overskridelser af miljøgodkendelsen, der ligger kort tid efter FDM’s udmelding om, »at vi efterlever den miljøgodkendelse, som foreligger for FDM Jyllandsringen.«

Fredag den 13. september 2019 manglende offentliggørelse på aktivitetskalenderen. Medførte senere indskærpelse fra Silkeborg Kommune om at overholde miljøgodkendelsen.

Lørdag den 14. september 2019 startede kørsel lang tid før kl. 10, som er det tidspunkt, miljøgodkendelsen indeholder for kørsel. Medførte senere indskærpelse fra Silkeborg kommune om at overholde miljøgodkendelsen.

De indskærpelser, Silkeborg Kommune har sendt til FDM, er udelukkende sendt efter klager fra naboer og ikke efter eget initiativ fra tilsynsmyndigheden Silkeborg Kommune

John Pedersen

Lørdag den 21. september 2019 startede kørsel lang tid før kl. 10, som er det tidspunkt miljøgodkendelsen indeholder for kørsel. Medførte senere indskærpelse fra Silkeborg Kommune om at overholde miljøgodkendelsen.

De indskærpelser, Silkeborg Kommune har sendt til FDM, er udelukkende sendt efter klager fra naboer og ikke efter eget initiativ fra tilsynsmyndigheden Silkeborg Kommune. FDM Jyllandsringen har fået flere indskærpelser end de nævnte de sidste to år.

Så når Betina Engholm gentager i MJA, »at vi efterlever den miljøgodkendelse, som foreligger for FDM Jyllandsringen«, må jeg som nabo sige: NEJ DET GØR FDM IKKE.