Der mangler bud på, hvordan Ry skal udvikle sig

Udgivet:20. januar 2022, 12.16

Læsetid:3 minutter

Privatfoto

Af Ole Bech Jensen Ry

BYUDVIKLING Jeg har sammen med en gruppe af frivillige taget initiativ til at få udarbejdet en visionsplan for Ry - herunder tre udviklingsperspektiver, der skal forstås som mulige retninger, byen kan udvikle sig i.

På det seneste har man kunnet konstatere, at kommunen tilsyneladende ingen visioner har for den fremtidige udvikling af Ry. Den netop vedtagede kommuneplan indeholder ingen bud på, hvorledes Ry skal udvikle sig - og den nye plan for Ry Øst har nogle mangler i en helhedsbetragtning, for eksempel hvor erhvervsvirksomhederne i Ry skal udvikle sig i fremtiden.

Der mangler en overordnet plan for kommunens visioner for udviklingen af Ry - både med hensyn til infrastruktur og med hensyn til placering af erhverv, og ikke mindst hvor byens kommende boligområder skal placeres.

Der er mange, som spørger: »Hvorfor skal byen vokse?« Jeg mener, at en moderat vækst er nødvendig for at fastholde dynamikken, ikke mindst for erhvervslivet og detailhandlen, men måske allermest for at sikre, at Ry udvikler sig som en blandet by, hvor alle indkomstgrupper har råd til at bo. Vi oplever i dag stigende boligpriser i Ry, og mange børnefamilier og enlige har ikke råd til at købe en bolig - det er et stort problem, som svækker byens diversitet. Ry ligger i et af de smukkeste landskaber i Danmark - med søerne og Gudenåen, som krydses af et stort skovområde fra Vest mod Øst. Den flotte natur giver nogle ekstra udfordringer byplanmæssigt, men også nogle fantastiske muligheder for at trække den flotte natur ind i de nye boligområder. Det er lykkedes i Kildebjergplanen, som er landskendt for sine mange kvaliteter.

Initiativgruppen fik støtte fra lokale virksomheder og organisationer, så det var muligt at ansætte det anerkendte arkitektfirma Transform, som sammen med en dygtig professor i byplanlægning fra Aarhus Arkitektskole udarbejdede deres bedste bud på en visionsplan for Ry. Arkitekterne fik fuldstændig frie hænder og har arbejdet uden indflydelse fra andre. Deres bud på en Visionsplan blev fremlagt på en Udviklings- og Erhvervskonference afholdt af Ry Rotary og Fælles Om Ry den 12. oktober.

Visionsplanen indeholder tre fremtidsperspektiver: en fortætning af bymidten, en videreudvikling af byen mod øst og en udvikling af byen mod nord omkring Knudsø. Planen tager naturligvis udgangspunkt i gældende lovgivning. Det er et debatoplæg, og den videre dialog og proces vil forhåbentlig kunne danne grundlag for, at byrådet arbejder videre og skaber enighed om, hvordan Ry skal udvikle sig i fremtiden.

Der er elementer i de her udviklingsperspektiver, som er enormt vigtige at få debatteret, det anerkender jeg fuldt ud - og jeg synes kun, at det er godt, at der værnes om naturen og området ved Knudsø.

Når det er sagt, så blev jeg frustreret over, at man ikke vil forholde sig til de tre udviklingsperspektivers helhed. Dette var udgangspunktet for mit budskab i artiklen den 11. januar. Budskabet blev desværre forvrænget i den journalistiske proces, således at det kunne opfattes som arrogant. Det var bestemt ikke meningen, og det beklager jeg. Mit budskab skal opfattes som følgende:

Vi forholder os som »almindelige mennesker« eller »borgere« til det område vi lever og bor i, men vi har vanskeligt ved at tage stilling til et 50-årigt udviklingsperspektiv. Det er folk såsom arkitekter og politikere, der kan dette, da de er skolet i denne tankegang.

Jeg håber, vi kan komme videre med normale demokratiske processer, hvor vi finder løsninger sammen - gennem dialog. Fælles for os alle må være, at vi er interesseret i at skabe en god fremtid for Ry.