Snydt af Silkeborg Kommune

11. oktober 2021, 14.06

Foto: Kortforsyningen

DISPENSATIONER I 2017/2018 vedtog Silkeborg Kommune, at området mellem Frejasvej og Bragesvej i Hvinningdal skulle have en § 3 beskyttelse. Det nævnte område er karakteriseret ved sø, mose, overfladevand, der løber hele året, gamle træer, der er fredet af kommunen, samt et rigt dyreliv lige fra sølvsmede til ræve og rådyr - alt til stor glæde for både os, der bor her, områdets hundeluftere og vore børn.

Fra 2018 og frem til i år har vi, der har købt huse på Bragesvej, været overbeviste om, at en siddende kommunalbestyrelse da ikke løber fra egne beslutninger. Men det gør de!

De dispenserer i et væk. Tag bare Oslovej, Impalagrunden, Lysmoselysningen og nu også Bragesvej.

Vi kan i hvert fald konstatere, at man ikke kan stole på, hvad Silkeborg Kommune beslutter, og det de slår på over for potentielle tilflyttere

Beboere på Bragesvej

Byggeri og dermed destruktion af skov og dyreliv fjerner også vor adgang til skov inden for 500 meter, som outdoor kommunen jo slår sig op på som et mål for deres borgere. Adgangen til skoven og søen var jo en af grundene til, vi har købt hus i Silkeborg. Men man kan spørge om borgerne i Silkeborg lige nu bare må acceptere at lægge ryg til borgmesterens hede drøm om vækst uden hensyntagen til konsekvenserne for dem, det går ud over.

Læs også
Kan man sove roligt i Resen?

Vi kan i hvert fald konstatere, at man ikke kan stole på, hvad Silkeborg Kommune beslutter, og det de slår på over for potentielle tilflyttere.

Læs også
Derfor er DN ikke gået imod byggeri ved Bragesvej

Os, der allerede er her, føler os glemt og negligeret, så derfor klager vi, for nu er det nok.

Hjælp os med at give Silkeborg Kommune modstand og få stoppet de bygge-liderlige dispensationer, der vælter ud fra kommunens udvalg. Skriv under på vor klage på »skrivunder.net«; søg efter oplæg af 6. september 2021 og find indlægget: Stop ophævelsen af § 3 fredningen ved Hvinningdalvej/Bragesvej. Tak.

Indlæser debat...