DET ER DIT VALG - KV21

Nej til massivt byggeri i Resen

13. november 2021, 08.02

UFORSTÅELIGT Byudvikling har fyldt meget i valgkampen og der er naturligvis nuancer, og undertegnede nye kandidater er enige om, at udvikling af byen og kommunen er godt. Og væsentligst af alt, at udviklingen skal komme hele kommunen til gode.

Derfor er der gode grunde til overskriften, der siger nej til det planlagte byggeri i Resen.

Hvordan kan en lille plet på landkortet og en lille lokalitet, som mange borgere i Silkeborg knap kendte eksistensen af, pludselig fylde så meget, at det bliver en overskrift på dette læserbrev?

For os er det uforståeligt, at et landskab, der om noget karakteriserer Silkeborg og de værdier, vi dagligt glæder os over, uden nogen indlysende grund skal bringes i spil til etagebyggeri og kolonner af rækkehuse.

De planlagte etaper på Eriksborg, der med tiden skal smelte Silkeborg og Grauballe sammen, virker på papiret rigtige. Men at der planlægges en lille enklave af byzone på kanten af Gudenådalen, i et rigtigt kulturlandskab og uden nogen naturlig sammenhæng med den øvrige udvikling virker uforståeligt.

Vi vil anbefale alle at gå eller cykle en tur forbi Gødvad Kirke, der vist i fordums tid hed Resen Kirke, og derefter langs kanten af ådalen frem til Nebel Bæk. Imens man gør dette skal man forestille sig, at der her bygges i 4-5 etager. Vi har selv gået turen flere gange og mødt beboerne i området og forstår deres uro.

En stemme på en af undertegnede nye kandidater fra hele det politiske spektrum, er en stemme på et klart nej til planerne for området ved Resen som de ligger i dag.

Vi mener, planen skal gentænkes og at der, hvis et totalt stop ikke er muligt, laves en plan som i højere grad involverer de lokale beboere og påskønner den natur, som området byder på. Mindre parceller som kan passe ind i området, har været nævnt af flere beboere, hvis ikke deres ønske om uberørt natur kan opfyldes.

Indlæser debat