Hal-nationalisering i Ry

Udgivet:11. august 2022, 10.28

Læsetid:3 minutter

Inge Mikkelsen. Thorsvej Ry

BYUDVIKLING Da min murermesterfar i 1963 sammen med mange lokale håndværkere brugte deres aftener og weekender - det var før indførelsen af fem-dages arbejdsugen - med frivilligt arbejde for at opføre den første del af Ry Hallen, havde de næppe forestillet sig, at kommunen skulle lægge sin klamme hånd på de nu fire haller om formiddagen, så deres børn - nu som pensionister - forvises fra de samme haller og deres fritidsaktiviteter. Dette fordi skolebørnene skal bruge hallerne til deres idrætstimer.

Så kan politikerne slippe for at opføre idrætsfaciliteter i forbindelse med den nye skole. Men hvor skal de ældre så tage hen? Skal de bare parkeres på de gamles hjem med dets dagligstuer, der bare er en lang gang uden mulighed for placering af en sofagruppe?

Der er ikke noget at sige til, at formanden for Ry Hallerne smækker med døren til et samarbejde om ny skole i Ry. Især ikke når kommunen løber fra aftaler og holder vigtige oplysninger hemmelige. I den situation er det meget, meget uheldigt, at halinspektøren også er politiker og derved spiller en dobbeltrolle i skolesagen. Det er ikke nok bare at sætte ham uden for døren som inhabil, når han i sit daglige virke skal holde vandtætte skotter mellem sine to kommunale roller. Det er menneskeligt umuligt i denne situation hvor formanden så må stå alene med at kæmpe for Ry Hallens - og dens brugeres - interesser. Halinspektøren må søge orlov fra den ene eller den anden rolle, så længe en ny skole med videre diskuteres.

Vi må stå samlet over for vores alt for emsige kommunalpolitikere. Det er jo ikke første gang, de gør deres for helt at ødelægge Ry og gøre byen til en helt anden, end hvad borgerne ønsker - jævnfør de tre af fem alt for store ejendomsprojekter i midtbyen. De er en skamstøtte for den forrige byrådsperiode.

Skal den nye skole med videre blive en skamstøtte for det nuværende byråd?

De tre scenarier i lokalplanen viser, hvordan de nye institutioner foreslås anbragt meget tæt omkring Ry Hallerne. Men hvorfor det?

Som de kom til at se ud efter den sidste udvidelse, er de i forvejen en mastodont, der absolut ikke behøver at blive mere dominerende i forhold til den smukke natur bagved. Og slet ikke i forhold til beboerne ud til Thorsvej, hvor morgensolen vil forsvinde fra deres baghaver. Og mon de kan forskånes for den støj og larm, som uundgåeligt vil komme fra de mange skolebørn om formiddagen?

Men værst af alt: Kommunen vil gudhjælpemig bygge på de boldbaner, som blev anlagt for få år siden. Det har næppe været billigt. Og det bliver det heller ikke at anlægge nye på åbenbart skrånende arealer længere mod øst.

Lever vi ikke i genbrugstider med klimamål 2030? Tænk på, hvor mange anlægstimer, der vil kunne spares - og bruges til at bygge idrætsfaciliteter ved en skole, der for eksempel kunne placeres tættere ved Skanderborgvej og dermed øge skolens tilgængelighed fra Kildebjerg og Siim?

Indlæser debat