Midtjyske Meninger: At bo i et fællesskab

17. september 2019, 13.00

Foto: Jens Anker Tvedebrink

For knap 20 år siden flyttede jeg med min familie til Silkeborg, og selvom byen fortsat hedder det samme, er det en noget forandret by, jeg nu bebor. For der bygges helt utroligt meget nyt - både i byens centrum og ude omkring. Og det er jo dejligt, at mange har lyst til at bo i vores skønne by. Der bygges i højden og i dybden - spredt og samlet - og alt det har jeg ikke så mange meninger om - det er der andre der har, og det er fint for mig. Nogen gange kan det jo være helt rart ikke at behøve at mene noget om alting, så det privilegium vil jeg benytte mig af!

Når jeg alligevel nævner det med nybyggeriet, så skyldes det en fornemmelse af, at de allerfleste boliger henvender sig til enlige, par eller familier, for det er jo ofte sådan vi tænker om livet, at det skal indrettes lige præcis på den måde. Men hvad med det stigende antal mennesker, som måske ikke lige ønsker at bo i de fastlagte rammer, men f.eks. har ønske om bofællesskaber, hvor der er fælleshuse og måske også nogle fælles muligheder for at dele?

For nylig hørte jeg i nyhederne, at der er en meget stor efterspørgsel på bofællesskaber, fordi vi lever længere, mange bor alene og familien måske bor andre steder. Rigtig mange har rigtig gode erfaringer med sådanne fællesskaber, for det øger livskvaliteten for de fleste at dele noget liv med andre. Og desuden kunne det også være en mulighed for at kunne hjælpe hinanden med nogle af de opgaver, der måske med tiden bliver vanskeligere.

»Når jeg blir gammel …« var titlen på gårsdagens leder og en vigtig overvejelse for hver enkelt af os. For jeg er ikke sikker på at der just bliver flere midler til ældre her i byen eller andre steder, og så kunne det måske være rigtig godt - for ikke at sige: helt nødvendigt, at vi indretter os på en måde, hvor vi bedre kan støtte og hjælpe hinanden.

Det kunne måske endda være rigtig godt, hvis vi kunne dele lidt tid, kræfter og hvad man nu ellers kan dele og mange erfaringer viser, at det skaber mere glæde og mindre ensomhed at bo i fællesskaber.

Så vidt jeg ved findes der kun ganske få bofællesskaber i Silkeborg, men der kunne måske komme flere, hvis nogen tør og tror på ideen.