Ansvaret for den stigende vandstand

Udgivet:15. juni 2020, 12.35

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Christian Lund Andersen Kroejer. Kongensbro Kro

3 år siden

OVERSVØMMELSERNE Kære Hans Okholm. I dit læserbrev af 28. maj 2020 skriver du - uden at uddybe det nærmere - at grødeskæring »har været diskuteret«. Det synes jeg da, at vi skal uddybe:

Da oversvømmelserne startede i 2008, var du formand for Teknik og Miljø. Vi har løbende i de 12 år diskuteret grødeskæring, du og jeg. Og du snakker og snakker. Intet er der sket!

Ved kontrolberegningerne (udført af Orbicon) har overvintrende grøde nu hvert år siden 2014 været anført som eneste årsag til stigende vandstand. Grødeskæringen har siden 2016 i flere tilfælde været i næsten kun halv bredde af den anbefalede skæringsbredde, grøden har ikke som foreskrevet været udført som bundskæring, og der var stadig synlig grøde i vandoverfladen efter skæringen.

Skal vi ikke diskutere det, Hans Okholm? Når nu den kontrollerende myndighed (Silkeborg Kommune) hvert år siden 2014 har konstateret og accepteret den udførende myndigheds (Silkeborg Kommune) ringe grødeskæringsindsats, vil du så ikke sige, at I har et ansvar i forhold til den stigende vandstand i Gudenåen?

Som regulativbestemmende myndighed burde Silkeborg Kommune (herunder Klima- og Miljøudvalget, som du sidder i) have sørget for at sætte ind med en ekstra, tilbundsgående, vinterforberedende grødeskæring for at imødekomme stigende vandstand.

Fiks det kvikt, Hans Okholm.