Fælles om Ry?

Udgivet:14. januar 2022, 12.27

Læsetid:2 minutter

Af Inge Mikkelsen. Thorsvej 57 Ry

KULTURHISTORIEN! Jeg har ikke internet, men jeg er en trofast avislæser. Jeg er flere gange stødt på begrebet »Fælles om Ry« uden at vide, hvad det er. Men jeg har tænkt, at de udtrykte holdninger ikke er mine og heller ikke et flertal af Ry-borgernes. Åbenbart dækker de også Rotary, når en person udtaler flg. i lørdagens avis:

»Visioner diskuterer man ikke med almindelige mennesker«!!

Hvem pokker skulle man så diskutere dem med, hvis ikke de borgere, som visionerne vedrører!

Mage til ELITÆR udtalelse skal man lede længe efter. Men den er måske udtryk for den »slagmark«, der i disse år udvikler sig omkring byudviklingen i Ry, sådan som Hans Krabbe påpeger det i mandagens leder. Nye borgere med deres dyre biler kommer til på de dyre grunde, river gamle Ry-huse ned og bygger kæmpevillaer uden megen hensyntagen til naboer og omgivelser, ej heller til arkitektur, så Ry mere afvikles end udvikles, som en anden borger påpeger det. Rys sjæl er åbenbart til salg for den højeste pris; man smider barnet ud med badevandet.

Jeg, der hele mit liv har stemt borgerligt, bliver socialist, når jeg følger, hvordan kapitalen har gebærdet sig forud for Finanskrisen 2008 og de senere år
Inge Mikkelsen

I stedet for at forsøge at bevare, hvad der med renovering vha. dygtige arkitekter kunne renoveres og være en attraktiv byudvikling for Ry som turistby - som i så mange andre byer, hvor de røde tegltage dominerer, når man ser, hvordan de i deres turistinformation forsøger at trække turister til deres by.

I stedet går kommunen selv i spidsen med en destruktiv udvikling, f.eks. nedrivningen af de to huse ved siden af skolen, der har blotlagt de grimme fladtagede skoleudbygninger. Har de mon sagt undskyld til beboerne på Møllen, der ligesom ikke kommer til sin ret mere?

Det kan godt være, at der er masser af pladser at fylde ud med nyt byggeri, som Rambøll-manden siger, men vi ser allerede de skadelige konsekvenser af dette, når vi bevæger os ned i midtbyen og på fjerde år anskuer byggekrateret Ry Bytorv 2, hvor kun 8 af 12 lejligheder er solgt i den første byggeklods - og det på 1½ år.

Der skal tages mere hensyn til kulturhistorien i Ry. Lad os blive fri for et »uigennemsigtigt partsindlæg fra erhvervslivet, der vil tjene penge på at bygge«, som en Tulstrupborger formulerer det omkring Knudsøfredningen. Kommunen skal holde kapitalen i ørerne, så byudviklingsprocesser ikke kører af sporet. Jeg, der hele mit liv har stemt borgerligt, bliver socialist, når jeg følger, hvordan kapitalen har gebærdet sig forud for Finanskrisen 2008 og de senere år.

Læs også
<span>Fælles om Ry:</span> Udvikling mod Knudsø er stadig en levedygtig idé <span>Fælles om Ry:</span> Udvikling mod Knudsø er stadig en levedygtig idé
Læs også:
Fælles om Ry: Udvikling mod Knudsø er stadig en levedygtig idé

Mht. Holmen, så er vi igen ofre for kapitalens manipulation. Det kort, som fire gange er bragt i Avisen, giver indtryk af, at folk vil få masser af vandadgang til Gudenåen. MEN: Den lyseblå signatur på kortet burde være GRØN, måske lysegrøn, fordi der IKKE er tale om vand, men SKOV omkring naboernes sommerhuse. De bliver desuden frataget deres vejadgang til husene, fordi vejen udlægges til huse, bålplads osv.!!!

Mød op til borgermøde torsdag 24.2 kl. 16 og se det!