Handicappede skal ikke behandles som et B-hold

Udgivet:08. oktober 2021, 12.09

Læsetid:1 minut

Af Karl Højhus Jeppesen Kibæk. Regionsrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

2 år siden

OPPRIORITERING Vi skal have fokus på at skabe en sund økonomi, så der er penge til en god velfærd. De sidste 10 år har man dog ikke prioriteret handicapområdet tilstrækkeligt.

Handicapinstitutioner er under stort pres med forskellige sparerunder. Sådan vil det fortsætte, hvis ikke vi begynder at opprioritere området.

Hvert år vokser antallet af handicappede med ca. 2 %. Hidtil har man løst denne udfordring via besparelser og indførsel af velfærdsteknologi. Vi har nu nået et punkt, hvor yderligere besparelser ødelægger sammenhængskraften. Derfor risikerer vi, at området bryder sammen, hvis besparelserne fortsætter.

Budgettet for de handicappede skal stige i takt med, at der kommer flere handicappede medborgere. Handicap- og psykiatriområdet skal prioriteres, så den økonomiske ramme udvides.

Når der hvert år kommer flere borgere ned problemer af forskellig art, så vil der være behov for mere hjælp og støtte. De handicappede skal IKKE behandles som et B-hold.

Vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe og prioritere de handicappede, så de har mulighed for at leve et liv så tæt på en normal tilværelse som muligt.