Skrot vandrammedirektivet

7. december 2019, 09.48

Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSER Efterhånden går det op for vi almindelige personer, som ikke blader i love og regulativer, at problemerne med grødeskæring og vedligehold af Gudenåens forløb skyldes, at vi har pålagt os selv en række begrænsninger heraf ved at tilslutte os nogle direktiver, som tilsyneladende begrænser vore handlinger.

Hvorfor vi i sin tid tilsluttede os disse regler, er vel uklart, men visse miljøfanatikere kunne man jo nok beregne ville gå ret langt ud af den tangent: »Naturen skal passe sig selv, og blive sund og frisk«. Et sådant slogan kunne man sagtens forestille sig, at vor såkaldte DN - Danmarks Naturfredningsforening havde relanceret, før disse tiltag blev vedtaget.

Og nu ser vi resultatet: Naturen går over sine bredder!

Der er næppe mange, som ønsker »naturen nedlagt« - men jeg tvivler meget på, at de nuværende forhold bringer megen biologisk diversitet med sig. Muldvarpene i vore enge, er sandsynligvis druknet i stort antal! Og vi har fået ulve, mårhunde, bævere, mink og ørne - »min sjæl hvad vil du mer’«!

Men til sagen: Vi bør beregne, hvor dybt og bredt et vandløb af Gudenåens størrelse har behov for at være, såfremt vi ønsker at undgå de øjeblikkelige forhold. Mit bud er, at der skal være en rende, i åens midte, 6-8 meter bred, og med en vanddybde på op mod 2 meter. Det er så tilpas dybt, at siv og rør næppe kan vokse der. Og så er vi ovre det grødeskæringshalløj. Der er plads til siv og rør langs renden.

Det er en større operation, men nu er der jo sparet mange penge de sidste mange år. Det er lige som med gamle dårligt vedligeholdte huse. På et tidspunkt kommer regningen.

PS: Og så bør alle, som bor i Gudenåens opland, melde sig ud af DN - det har vi gjort her i Gjern.