Vi skal forny og styrke lokalrådene

4. juni 2021, 12.39

Foto: Jakob Stigsen Andersen

NÆRDEMOKRATI Borgerinddragelse, nærdemokrati, lokalråd. Leverandør af effektive løsninger. Kært barn har mange navne.

Der er delte meninger. Nogle mener, det er pseudo, nogle mener, det er forældet, nogle mener, der er noget at arbejde videre på, og andre mener pludseligt, at der skal gøres noget. Det er valgår. Det klinger godt at ville skabe noget lokalt.

Det nemme er at få gode ideer og snakke om dem. Noget andet er at effektuere og samarbejde om at være leverandør af effektive løsninger

Luis da Silva Martins

Jeg er selv formand for et lokalråd. Det har jeg været i nogle år efterhånden. Da jeg startede, var jeg rundt hos alle foreninger, institutioner mfl. i lokalområdet for at tilsikre, at vi kom hele vejen rundt og havde et lokalråd, der repræsenterede bredt. Det virker. Samarbejde, oplysning og dialog på tværs, så alle ved, hvad alle laver, og alle kan hjælpe og styrke sig selv, hinanden og området vi bor i.

Skarpe dagsordner, der skal arbejdes mellem møderne, der skal vinges af og skydes nye projekter af sted. Hele tiden med det fundament, at det ikke er for egen eller politisk vinding, men for lokalområdets og borgernes bedste.

Min tanke var og er, at jeg kan kopiere dette og få det skaleret op, så det kan fungere og styrke på Silkeborg niveau. Det kræver, at man smøger ærmerne op. Det er jeg klar over. Og klar på. Der skal samarbejdes. På tværs af farver og striber.

Jeg har lavet et udkast, en plan, for hvordan vi kan forny og styrke nærdemokratiet. Til gavn for borgerne, lokalområderne og Silkeborg. Til gavn for dig og mig. Næsten færdigt. Det kan altid blive bedre - og udvikles på. Men det ligger klar, hvis jeg skulle være så heldig.

Mit politiske liv startede faktisk her. At jeg var så heldig. At jeg blev frivillig, aktiv og fik lov at gøre noget. Og så blev jeg frustreret. Havde mange udfordringer, lidt modspil, men arbejdede på at finde løsninger.

Det er ikke altid nemt at være frivillig i Silkeborg. Mange mister gnisten. Silkeborg Kommunes politikere kan og skal blive bedre til at styrke og støtte lokalområderne og de borgere, der bor der. Lokalrådene skal være en vigtig del af dette. Det kræver vilje, tid og samarbejde. Ikke kun op til et kommunal- valg.

Det nemme er at få gode ideer og snakke om dem. Noget andet er at effektuere og samarbejde om at være leverandør af effektive løsninger.

Indlæser debat...