Arkitektur- og kunstpolitik skal fremhæve Silkeborg Kommunes historie og styrker

29. maj 2020, 11.54

ARKITEKTURPOLITIK Ambitionen for en arkitektur- og kunstpolitik er at sikre nye standarder for byplanlægning og arbejdet omkring kommuneplan og lokalplaner. Konkret er det sket omkring arbejdet med midtbyen i Silkeborg og indtænkt i forbindelse med etableringen Søfronten ved Søvej.

Det handler for os om at få skabt synlighed omkring vores styrker i Silkeborg by og kommune; vores historiske baggrund, naturen og kunsten. En arkitekturpolitik skal ikke gøre os historieløse, men fremhæve at Silkeborg by er opstået på grund af vandet og vandkraften, der bragte industrien og papirfabrikken til. Derfor er vandet en stor del af vores DNA. Det samme er naturen og brandet omkring Silkeborg som Outdoor Hovedstad, der har skabt en succes indenfor både tilflytning og satsningen på outdoor idræt. Centralt er også de unikke miljøer, der er i Silkeborg Kommune inden for kunsten, der i årtier har sat sit præg på bylivet og vist, at Silkeborg er en af de vigtigste kunstkommuner i Danmark.

Et sted, hvor ambitionerne er sat højt, og hvor arkitektur og kunst er tænkt sammen, er omkring arbejdet med Søfronten. Projektet har vist, hvad det betyder, når Silkeborgs DNA, arkitektur og kunst, tænkes sammen til at udvikle et nyt område af byen. Kvaliteten i projektet og klarere politiske mål giver stærke overvejelser om ikke tiden er kommet til, at der skal satses på en stadsarkitekt, der kan gøre den kommende arkitekturpolitik levende og føre den helt ud i livet.

Det vil politisk signalere, at byrådet prioriterer en styrkelse af hele arbejdet omkring planområdet. At den store udvikling og størrelsen på kommunen naturligt medfører, at arkitektur og kunst skal have en langt mere central placering og rolle i kommunens planlægning.

Den kommende arkitekturpolitik skal ikke være en tjekliste, men bygge på en bred enighed i byrådet og en fælles forståelse af at løfte kvaliteten. Her spiller arkitektur og kunst med, som to vigtige elementer, der skal gøre vores kommune mere spændende og mere levende at bo i.

Kunsten har stor betydning for os alle. Kunsten skaber venskaber, relationer og gør noget ved os, og viser noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kunsten i det offentlige rum skaber lokal sammenhængskraft, fællesskaber og partnerskaber. Eksemplet med arbejdet omkring kunst i Kjellerup har vist, hvordan borgernes syn på byen har skabt en stærk lokal identitet omkring deres mange kunstværker. Det vil vi gerne styrke og udbrede til flere dele af kommunen.

Resultatet af arbejdet, der nu laves omkring den kommende arkitektur- og kunstpolitik, må ikke ende ud i at alt forsætter, som det plejer at gøre. Det ændrer ikke noget.

Kunst og arkitektur kan noget, som intet andet kan. Kunst kan ændre vores liv og vores byer. Den skal derfor tænkes ind, før vi bygger.